Ο Νόμος 4002/2011 που επικαλούνται οι ερμηνευτικές Εγκύκλιοι για ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ Ν

Ημερομηνία καταχώρησης (10/11/2011)Ο Νόμος 4002/2011  που επικαλούνται οι ερμηνευτικές Εγκύκλιοι για

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - Κατάργηση συγχώνευση οργανισμώνΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο