ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Ημερομηνία καταχώρησης (06/01/2010)Απόφαση «βόμβα»του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Τα πάνω κάτω φέρνει στην ασφάλιση των δημοσίων υπαλλήλων απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , αναγνωρίζοντας πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα και στις ελαστικές εργασιακές σχέσεις (είτε με συμβάσεις έργου είτε συμβάσεις ορισμένου χρόνου)στο δημόσιο ( στενό ή ευρύτερο ) και ΔΕΚΟ.
Έτσι οι εκατοντάδες χιλιάδες συμβασιούχοι που εργάστηκαν ή εργάζονται στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα αποκτούν όχι μόνο ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα στα ασφαλιστικά ταμεία των φορέων που εργάζονται, αλλά και συμμετοχή στην Εφάπαξ ασφαλιστική αποζημίωση των ταμείων.Η απόφαση αυτή όχι μόνο θα υποχρεώσει την κυβέρνηση να αναγνωρίσει ασφαλιστικά δικαιώματα στους ήδη συμβασιούχους , αλλά θα την υποχρεώσει και για όσους εργάζονται η θα εργάζονται με τέτοιες σχέσεις εργασίας να έχουν τα ίδια ασφαλιστικά δικαιώματα με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στον ίδιο φορέα.Η απόφαση του Δικαστηρίου, η οποία στηρίζεται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης ορίζει ρητά ότι στο πλαίσιο της αρχής της ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση το Δημόσιο δεν μπορεί υπό την ιδιότητά του ως εργοδότης να λαμβάνει μέτρα τα οποία έρχονται σε αντίθεση με την Κοινοτική Οδηγία 1999/70. Παράλληλα, δέχεται ότι ο γενικός κανόνας Κοινοτικού Δικαίου για την απασχόληση διαμορφώνεται με βάση τις συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Eνιαίος τύπος συνταγολογίου για όλους τους ασφαλισμένους


Ξεκινά άμεσα η εφαρμογή του νέου ενιαίου τύπου συνταγολόγιο για τους ασφαλισμένους όλων των ασφαλιστικών ταμείων, με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Υγείας Δ Αβραμόπουλου και Κοινωνικής Προστασίας και Απασχόλησης Φ Πετραλιά.

Σύμφωνα με την απόφαση που τίθεται άμεσα σε ισχύ προβλέπονται τα εξής :Κάθε φορέας για την εξυπηρέτηση της συνταγογράφησης των ασφαλισμένων εκδίδει συνταγολόγια (μπλόκ συνταγών) 100 φύλλων εκ των οποίων τα 50 είναι πρωτότυπα χρώματος λευκού και τα 50 αντίγραφα χρώματος κίτρινου.Κάθε φύλλο έχει διαστάσεις 16,5 εκ. ύψος και 21,5 εκ. πλάτος με προέκταση του πλάτους των φύλλων στα αριστερά 1,5-2,0 εκ. για τη συρραφή τους σε μπλοκ και στα 1,5-2 εκ. στα δεξιά.Σε κάθε συνταγή αναγράφονται υποχρεωτικά ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ και φωτογραφία.

Στο επάνω μέρος της συνταγής μετά τον τίτλο «ΣΥΝΤΑΓΗ» προστίθεται πεδίο με την ένδειξη «ΘΕΣΗ BARCODE», στο οποίο εισάγεται o αριθμός συνταγολογίου υπό τη μορφή γραμμωτού κώδικα. Επίσης κάτω από τον Αριθμό Μητρώο Ασφαλισμένου τίθεται πεδίο με την ένδειξη «ΑΜΚΑ» .

Πεδία με τις ενδείξεις « ΕΠΑΝ/ΜΕΝΗ ΚΑΘΕ ….ΗΜΕΡΕΣ - ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ….ΕΩΣ… - ΕΚΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ……..».

Μετά την ένδειξη «ΔΙΑΓΝΩΣΗ» εισάγεται και πεδίο « ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΥ».

Επί της συνταγής αναγράφονται σε πεδία αναλυτικά τα ποσοστά συμμετοχής και υπάρχει ένδειξη « ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 2 3 4» και πεδίο « ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΟΥ».

Επίσης στην τέταρτη σελίδα προστίθενται πεδία με ένδειξη «Α/α», «Ποσότητα» και «Συμμετοχή».

ASFALISINET.GR

1. Τι αλλάζει στα όρια συνταξιοδότησης το 2007 2. Tα κατώτατα όρια συντάξεων και η μέση σύνταξη του 2007 για όλα τα ταμεία 3. Πόσο αυξάνεται το εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων το 2007Τι αλλάζει στα όρια συνταξιοδότησης το 2007Σχεδόν όλοι οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να εργαστούν περισσότερα χρόνια για να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης, ενώ το ηλικιακό όριο αρχίζει πλέον να πιάνει οροφή, δηλαδή το 65 έτος της ηλικίας με εξαίρεση τις γυναίκες και τους άντρες σε ορισμένα ασφαλιστικά ταμεία Στον πίνακα που ακολουθεί αναλυτικά παρουσιάζονται τα χρόνια εργασίας και τα όρια ηλικίας ανά ασφαλιστικό ταμείο κύριας ασφάλισης όπως ίσχυαν το 2006 και τι αλλάζει το 2007
Πείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο