ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ημερομηνία καταχώρησης (25/12/2011)ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ  Την Επισχεση Εργασίας     ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ   Το Αυτονόητο
ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ Την Δικαίωση
 
Συνάδελφοι ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ  Την Επισχεση Εργασίας     μέχρι την καταβολή των δεδουλευμένων μας.
 
 
Από την Εκτελεστική Επιτροπή Της ΠΟΠΕΚΑΒΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο