Πίστωση 708,000 €

Ημερομηνία καταχώρησης (29/12/2011)Πίστωση 708,000 €  Διαβάστε το σχετ.
για την πληρωμή των πρόσθετων αμοιβών για
υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές
ώρες στο πάσης φύσεως προσωπικό του ΕΚΑΒΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο