Εσωτερικός κανονισμός Λειτουργίας του ΕΚΑΒ

Ημερομηνία καταχώρησης (16/01/2012)Συνάδελφοι το Δ.Σ της  Π.Ο.Π ΕΚΑΒ αποφασισμένο να αλλάξει όλα τα κακός κείμενα στην λειτουργία του ΕΚΑΒ συντάσσει νέο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Για τον λόγο αυτό καλείστε  έως τις 13/2/2011 να καταθέσετε τις προτάσεις σας στο email της popekab που είναι popekab@popekab.grΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο