ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ημερομηνία καταχώρησης (20/01/2012)ΥΠΟΜΝΗΜΑ σχετικά με την ύπαρξη ή μη υποχρέωσης φυσικής παρουσίας των εργαζομένων στο χώρο παροχής εργασίας τους, όσο αυτοί τελούν σε επίσχεση εργασίας, επάγομαι τα ακόλουθα:Πείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο