Νέες εγκύκλιοι –οδηγίες για το νέο ασφαλιστικό νόμο

Ημερομηνία καταχώρησης (05/08/2008)Νέες εγκύκλιοι –οδηγίες για το νέο ασφαλιστικό νόμο


Σειρά οδηγιών για την εφαρμογή της Ασφαλιστικής Μεταρρύθμισης εκδόθηκαν από το υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με αποφάσεις της υπουργού Φάνης Πάλλη – Πετραλιά , που αφορούν την εισφοροφιαφυγή , την μητρότητα και τα κίνητρα παραμονής στην εργασίαΩς προς τα Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγήςΜικτά κλιμάκια από υπαλλήλους της ΕΥΠΕΑ και του ΣΕΠΕ θα διενεργούν από σήμερα και στο εξής ελέγχους σε επιχειρήσεις για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

Σε συνεργασία των υπηρεσιών του ΙΚΑ - Ε.Τ.Α.Μ και του ΟΑΕΔ θα πραγματοποιείται στο εξής διασταύρωση στοιχείων των προσλαμβανόμενων εργαζομένων.

Η αναγγελία πρόσληψης μισθωτών θα γίνεται με ενιαίο έντυπο που θα υποβάλλεται εις τριπλούν μέσα σε οχτώ ημέρες από την πρόσληψη στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, η οποία θα αποστέλλει αντίτυπα στο ΣΕΠΕ και στο ΙΚΑ- Ε.Τ.Α.Μ.

Ως προς την Επέκταση του Ειδικού Σώματος ιατρών ΙΚΑ- Ε.Τ.Α.Μ.

Για τη διασφάλιση της αμεροληψίας κατά την κρίση της αναπηρίας και την αποφυγή οποιοδήποτε επηρεασμού, λόγω προσωπικών γνωριμιών ή εντοπιότητας, η θέση του Προέδρου και των μελών των Υγειονομικών Επιτροπών αναπηρίας καλύπτονται από γιατρούς της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά. Τα μέλη θα ορίζονται με δημόσια κλήρωση που θα διεξάγεται μία ώρα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

Ως προς την Ειδική Προστασία της Μητρότητας:

Εφαρμόζεται η διάταξη για την ειδική άδεια 6 μηνών για τις μητέρες οι οποίες ευρίσκοντο σε άδεια λοχείας ή έκαναν χρήση της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδεια κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου.

Για την διασφάλιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων της εργαζόμενης μητέρας, ο νόμος προβλέπει ότι ο χρόνος αυτός λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ- Ε.Τ.Α.Μ.

Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών που αναλογούν για το συγκεκριμένο διάστημα καλύπτονται από τον ΟΑΕΔ. Δικαίωμα ένταξης στο μέτρο έχουν οι εργαζόμενες με εξαρτημένη εργασία ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα.

Ως προς τα Κίνητρα Παραμονής στην Εργασία

Για την χορήγηση προσαύξησης στο ποσό της σύνταξης των μέχρι 31/12/ 1992 ασφαλισμένων στο ΙΚΑ- Ε.Τ.Α.Μ, ο υπολογισμός της προσδιορίζεται ως εξής:

Για όσους έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους για κάθε 300 ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιήσει πάνω από τις 10.500 ημέρες ασφάλισης και μέχρι τις 900 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, το ποσοστό της προσαύξησης θα είναι 3,3% και θα υπολογίζεται επί του 25πλάσιου του τετμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσης- κατάταξης του ασφαλισμένου. Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν χρόνο ασφάλισης σύμφωνα με τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, αλλά δεν συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις των βαρέων το ποσοστό θα είναι πλέον της δικαιούμενης προσαύξησης για το χρόνο στα βαρέα και ανθυγιεινά.

Από asfalisinet.gr
Πείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο