Το φεκ της Διαθεσιμότητας

Ημερομηνία καταχώρησης (08/04/2014)ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.2: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Β. ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ.
Α. Διαθεσιμότητα
1. Το σύνολο των υπαλλήλων των κλάδων ΔΕ Οδηγών, 
ΔΕ Τεχνικού (ειδικότητας Οδηγών) και ΔΕ Πληρωμάτων 
Ασθενοφόρων, οι οποίοι κατέχουν οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ ......Πείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο