Μετακινήσεις Υπαλλήλων

Ημερομηνία καταχώρησης (08/04/2014)ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ


O δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας όπως σήμερα ισχύει . 

Έτσι στο άρθρο Άρθρο 66 Μετακίνηση και στην τελευταία παράγραφο λέει πως :

Η μετακίνηση εκτός νομού ή σε νησί γίνεται με τη διαδικασία της μετάθεσης. Εξαιρούνται τα νησιά που έχουν οδική σύνδεση με χερσαία τμήματα της χώρας.


Στο άρθρο 67 Μεταθέσεις και στην παράγραφο 5 αναφέρεται πως . Η μετάθεση των υπαλλήλων διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.


Τελικά τι έγινε έχουν γίνει υπηρεσιακά συμβούλια για τις μεταθέσεις και δεν το ξέρουμε


κατεβάστε τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα Πείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο