Εισήγηση για την εξαίρεση από την ποσόστωση των αξιολογήσεων προσωπικού

Ημερομηνία καταχώρησης (03/07/2014)ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την εξαίρεση από την ποσόστωση των αξιολογήσεων προσωπικού 

Σκοπός του ΕΚΑΒ είναι ο συντονισμός της παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας στους πολίτες σε έκτατες περιπτώσεις και η μεταφορά αυτών σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας. 

Το ΕΚΑΒ είναι ο μοναδικός φορέας παροχής υπηρεσιών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και επιπλέον αναπτύσσει προγράμματα που αφορούν τον τομέα της Επείγουσας Ιατρικής. 

Η προνοσοκομειακή φροντίδα και η αντιμετώπιση των καταστροφών στην Ελλάδα περιλαμβάνει την έρευνα και διάσωση , την διαλογή ,τη σταθεροποίηση και την διακομιδή των θυμάτων. 

Αυτή διενεργείται από το ΕΚΑΒ και από το Π.Σ με τις εξειδικευμένες μονάδες που διαθέτουν και είναι το ΕΤΙΚ ( Ειδικό τμήμα Ιατρικής Των Καταστροφών) και η ΕΜΑΚ ( Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης των Καταστροφών) . Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Εκτάτου Ανάγκης στην Ελλάδα ( Εθνικό Κέντρο Άμεσες Βοήθειας ΕΚΑΒ Πυροσβεστικό Σώμα , Π.Σ ) είναι οι πρώτοι που φθάνουν στο «πεδίο» και παίζουν το κυρίαρχο ρόλο στην προνοσοκομειακή φροντίδα των θυμάτων , πολλές φορές στην προσπάθεια αυτή συνδράμει και η Ελληνική Αστυνομία . 

Το ΕΚΑΒ έχει στις αρμοδιότητές του την προνοσοκομειακή περίθαλψη, την αντιμετώπιση τραυμάτων , την μεταφορά ασθενών με όλα τα μέσα μεταφοράς ( Αεροδιακομιδές , Οχήματα , Πλωτά μέσα) και την ιατρική κάλυψη μαζικών συγκεντρώσεων καθώς και την κάλυψη ειδικών εκδηλώσεων μαζί με ειδικά εξοπλισμένο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. . 

Στις 14/5/2007 υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των Αρχηγών Της Ελληνικής Αστυνομίας και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης βοήθειας με σκοπό την επιχειρησιακή συνεργασία για τον καλύτερο συντονισμό της παροχής υπηρεσιών άμεσης κοινωνικής παρέμβασης. 

Το Φεβρουάριο του 2014 έγινε μνημόνιο συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός και αναβάθμισης Υπηρεσιών που αφορούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό κλήσης Εκτάκτων Αναγκών «112» για την βέλτιστη διαχείριση περιστατικών Έκτακτης Ανάγκης κρίσεων και την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών του Ε.Π (ψηφιακή σύγκλιση) του ΕΣΠΑ 2007 – 2013

Το μνημόνιο υπέγραψαν οι κάτωθι φορείς
• Η Ελληνική Αστυνομία
• Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή
• Το Πυροσβεστικό Σώμα
• Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) 
• 
Συνεχίζοντας την εισήγησή μας σας τονίζουμε ότι το ΕΚΑΒ είναι φορέας ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ και συμμετέχει στην Πολιτική Προστασία στην ΕΛΛΑΔΑ

Το Ευρωπαϊκό συμβούλιο με την απόφαση 2001/792/Ε.Κ περί κοινοτικού μηχανισμού για την διευκόλυνση της ενισχυμένης συνεργασίας στις επεμβάσεις βοήθειας πολιτικής προστασίας, αποσκοπεί στην παροχή υποστήριξης σε περιπτώσεις σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ , συμπεριλαμβανομένων και καταστάσεων που ανακύπτουν στο πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων. 

Με την απόφαση της επιτροπής της 20 Δεκεμβρίου του 2007 καθιερώνονται οι Εθνικές Μονάδες Πολιτικής Προστασίας των κρατών μελών και περιγράφονται τα χαρακτηριστικά και οι προϋποθέσεις που πρέπει πληρούν 

Ως κράτος μέλος η ΕΛΛΑΔΑ συμμετέχει με μονάδες των φορέων προστασίας στον Ευρωπαϊκό μηχανισμό. Το ΕΚΑΒ έχει δηλώσει τις μονάδες 

• Το Προωθημένο Ιατρείο – Advanced Medical Post 
• Την Μονάδα Αεροδιακομιδών - Medical Evacuation 
• Την Μεσαία Μονάδα Ερευνας και Διάσωσης ( Medical urban search and Rescue)

Από το 2007 κατοχυρώθηκαν τα επαγγελματικά δικαιώματα με το Π.Δ 62/07 (φεκ 70 Τ.Α/ 22-3-2007 , των διασωστών του ΕΚΑΒ , το διάταγμα ορίζει τα δικαιώματα καθώς και τα καθήκοντα 

Οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ κάθε χρόνο μετεκπαιδεύονται με πρόγραμμα συνεχιζόμενης κατάρτισης και στην αντιμετώπιση του τραυματία με βάση τις αρχές το ATLS- PHTLS 

Επίσης στο ΕΚΑΒ δραστηριοποιήθηκαν εγκεκριμένα από Υπουργείο Υγείας Κ.Ε.Κ με ενδιαφέροντα αντικείμενα που αφορούσαν την Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική . 

Ενδεικτικά Θέματα:
Τηλεφωνική διαλογή και διαχείριση επειγόντων περιστατικών 
Αντιμετώπιση υγειονομικών αναγκών λόγω μαζικών , φυσικών ή άλλων καταστροφών
Ακινητοποίηση και μεταφορά ασθενών στα ΤΕΠ 
Βασικά Θέματα πρώτων Βοηθειών δεοντολογίας και ψυχολογίας του ασθενούς. 

Οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ εργάζονται σε αντίξοες συνθήκες με χιόνια , με καύσωνα 24 ώρες το 24 ωρο 365 μέρες το χρόνο χωρίς αργίες κτλ . Σε τακτά χρονικά διαστήματα οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ καλούνται να εργαστούν χωρίς ρεπό και στις άδειες τους, κάθε χρόνο εθελοντικά και στην περίοδο των καλοκαιρινών Αδειών τους καλύπτουν όλα τα νησιά στερώντας, από τους ίδιους και τις οικογένειές τους την καλοκαιρινή τους ξεκούραση.

Επίσης εξαιτίας του ότι είμαστε υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης οι εργαζόμενοι είναι πάντα σε ετοιμότητα και σε περίπτωση που κληθούν από την υπηρεσία αναλαμβάνουν καθήκοντα άμεσα για την αντιμετώπιση της κρίσης (ΗΛΙΟΣ , ΓΙΑΚΟΒΛΕΦ, ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ, ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ κτλ) 
Εδώ θα πρέπει να τονιστεί πως εάν δεν προσερχόταν όλο το προσωπικό «εθελοντικά»(Διοικητικό , Τεχνικό , Νοσηλευτικό ,Επιχειρησιακό Κέντρο) δεν θα είχαμε και την τόσο άμεση ανταπόκριση στις παραπάνω περιπτώσεις. 

Η προνοσοκομειακή φροντίδα που προσφέρουν οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ είναι αυτή που κάνει την διαφορά μεταξύ «Ζωής και Θανάτου» μεταξύ «Προσωρινής και Μόνιμης αναπηρίας» 
Από τεχνοκρατικής απόψεως το ΕΚΑΒ προσφέρει στην οικονομία της χώρας προλαμβάνοντας αναπηρίες και θανάτους (κόστος περίθαλψης , συντάξεις κτλ) ιδιαίτερα σε ανθρώπους που βρίσκονται στην παραγωγική τους ηλικία.

Σε έρευνα που έγινε το 2001 από τον καθηγητή του ΑΠΘ κ. Κωνσταντινίδη φαίνεται καθαρά πως οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ διακατέχονται από στρες και άγχος λόγω της φύσεως της εργασίας τους και δηλώνουν ανικανοποίητοι από την δουλειά τους λόγω της μη ρεαλιστικής αναγνώρισης του ρόλου τους από την πολιτεία (ΔΕΝ βαθμολογήθηκαν ποτέ με άριστα από την υπηρεσία) 

Με τον Νόμο λοιπόν της ποσόστωσης στην βαθμολογία των εργαζομένων του ΕΚΑΒ , διαχωρίζετε τους εργαζομένους σε 3 ταχύτητες που ενώ δουλεύουν στην ίδια ομάδα και ενώ προσφέρουν την ίδια υπηρεσία στον πολίτη αναγκαστικά θα βαθμολογηθούν διαφορετικά . 

Εύκολα καταλαβαίνετε πως με την ποσόστωση αυτή θα υπάρξουν νομικά και λειτουργικά θέματα , και θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στις ομάδες διάσωσης , δηλαδή οι εκ του νόμου ανεπαρκείς υπάλληλοι θα καλούνται και κάνουν 

Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση στην ανακοπή;
Απεγκλωβισμό και ακινητοποίηση στο τροχαίο για να προλάβουν αναπηρία;
Θα εκτελούν πρωτόκολλα αξιολόγησης παθήσεων;
Θα συμμετέχουν στην πολιτική προστασία της Ελλάδος και της Ευρώπης;
Θα κάνουν αξιολόγηση κλήσεων;
Θα υποστηρίζουν το Επιχειρησιακό κέντρο (166) για να συνεχίζει την αδιάλειπτη του λειτουργία ;
Θα εξυπηρετούν τον πολίτη σε κάθε περίπτωση που αυτός το ζητήσει; 

Είμαστε λοιπόν βέβαιοι πως καταλαβαίνετε ότι η ποσόστωση για αξιολόγηση του προσωπικού είναι αδύνατον να υπάρξει σε υπηρεσία ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ όπως είναι το ΕΚΑΒ και παρακαλούμε για τις ενέργειες σας ώστε να συνεχίσουμε
απερίσπαστοι να ανταποκρινόμαστε στον ρόλο μας. Σε ένα ρόλο δύσκολο και παραγωγικό που « Παίζεται μεταξύ Ζωής και Θανάτου»

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο