Κατανομή προσωπικού σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας, έτους 2014.

Ημερομηνία καταχώρησης (21/08/2014)Κατανομή νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας, έτους 2014.
2η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4861/108815/11−09−2013 απόφασης Κατανομής των κοινοτικών κονδυλίων για την αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων 
για την περίοδο 2013/2014. Πείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο