ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ημερομηνία καταχώρησης (02/03/2015)Μήνυμα Προέδρου Π.Ο.Π ΕΚΑΒ

 
 

Συνάδελφοι στους δύσκολους καιρούς που περνάμε όλοι οι εργαζόμενοι της χώρας μας , η ΠΟΠ ΕΚΑΒ προσπαθεί να συντονίσει και να χαράξει κοινή πορεία με όλα τα σωματεία μέλη της

 Στόχος μας είναι καλύτερη λειτουργία της υπηρεσίας μας προς όφελος των εργαζομένων αλλά και των πολιτών, η βελτίωση των  συνθηκών  εργασίας των εργαζομένων τόσο σε ηθικό όσο και σε υλικό επίπεδο.

Η προσπάθεια αυτή δεν είναι  εύκολη ούτε μικρή σε χρόνο , έτσι το  νέο Δ.Σ με υπομονή και επιμονή θα συνεχίσει τον αγώνα αυτό αλλά θα χαράξει και νέα πορεία με επίσης  ρεαλιστικούς στόχους. Για να επιτύχει αυτό   γνωρίζουμε ότι πλέον θα χρειαστεί η συμμετοχή όχι μόνο των μελών των Δ.Σ των Σωματείων αλλά και κάθε εργαζομένου .

Για τον λόγο αυτό ως Πρόεδρος  του Δ.Σ της Π.Ο.Π ΕΚΑΒ  θα  φέρω τα μέλη του Δ.Σ και τις θέσεις τους σε επαφή με κάθε εργαζόμενο του ΕΚΑΒ. Γιατί πιστεύω πως  

η μεγαλύτερη συμμετοχή των εργαζομένων όλου του ΕΚΑΒ στη διαμόρφωση θέσεων θα είναι και το βασικό στοιχείο για την όποια επιτυχή έκβαση των αγώνων μας

κατεβάστε το έγγραφο

Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 

 ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

Πείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο