ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (Γνωστοποίηση)

Ημερομηνία καταχώρησης (04/04/2015)ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ή ΑΡΧΗΣ

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - γνωστοποίηση

 

Της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Π.Ο.Π.Ε.Κ.Α.Β.), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Προξένου Κορομηλά 51, όπως εκπροσωπείται σύμφωνα με το νόμο.

 

ΠΡΟΣ

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, Τέρμα οδού Υγείας, όπως εκπροσωπείται σύμφωνα με το νόμο.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ:

 

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, που εδρεύει στην Αθήνα (Αριστοτέλους 17), όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

 

 

 

1.        Οπως γνωρίζετε, έχουμε διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα για τη μη εμπρόθεσμη καταβολή των εξαιρέσιμων, υπερωριών και φύλλων πορείας μας  τα οποία, ως γνωστό, συνιστούν τακτικές αποδοχές].

         Τα ως άνω χρηματικά ποσά συνιστούν ουσιώδες στοιχείο της επιβίωσής μας, καθόσον οι μηνιαίες αποδοχές μας έχουν συρρικνωθεί, με περαιτέρω συνέπεια να τίθεται ζήτημα επιβίωσής μας και να μην μπορούμε να τακτοποιήσουμε τις υποχρεώσεις μας.

2.        Με την παρούσα εξώδικη Δήλωσή μας, ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ για τελευταία φορά και το αργότερο ως την 13-4-2015 να  εξοφλήσετε σε καθένα από τους εργαζομένους- μέλη των Σωματείων μας τα ακόλουθα κονδύλια- τακτικές αποδοχές μας, ήτοι:

[Α] ΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ «εκτός έδρας» οκτώ μηνών, έτους 2014

[Β] ΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ «νυχτερινά και αργίες» δυο μηνών, έτους 2014 και [Γ] ΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ «νυχτερινά και αργίες» τριών μηνών, έτους 2015.

 

Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η προθεσμία που σας τάξαμε, ρητά ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμη – δικαστική και εξωδικαστική- ενέργεια για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας, που όλως βάναυσα, πλήττετε.

 

_____________________

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα  προς ους απευθύνεται, προς γνώση, συμμόρφωση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενους όπως συμμορφωθούν εκούσια στο όλο περιεχόμενο της παρούσας εξώδικης δήλωσης, το δε  δικαστικό επιμελητή καλούμενο να αντιγράψει ολόκληρη την εξώδικη δήλωση στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

Θεσσαλονίκη,  3-4-2015

Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Πείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο