χορήγησης βεβαίωσης άσκησης Επαγγέλματος

Ημερομηνία καταχώρησης (20/07/2015)Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης άσκησης Επαγγέλματος στην ειδικότητα «Διασώστης− Πλήρωμα Ασθενοφόρου».

κατεβάστε το φεκ Πείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο