Αδεία ασκήσεως παράβολο 7,63€ , χαρτόσημο 2,93€

Ημερομηνία καταχώρησης (18/08/2015)Όσοι εκ των συναδέλφων αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την περιφέρειά τους   για το παράβολο και το χαρτόσημο που ισχύει για την έκδοση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος , να κατεβάσουν το έγγραφο που επισυνάπτω και να το κοινοποιήσουν στην περιφέρεια τους.   

Το παράβολο που ισχύει είναι 7,63€

Και το χαρτόσημο 2,93€


κατεβάστε το έγγραφοΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο