Συνταξιοδοτικό Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ

Ημερομηνία καταχώρησης (01/10/2015)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  25/09/2015

 προς: 1) Υπουργό   Υγείας  Κ. ΞΑΝΘΟ ΑΝΔΡΕΑ

2) Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Κ. Κατρούγκαλο Γιώργο


Θέμα: Συνταξιοδοτικό  - Όριο Ηλικίας Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ

 

Κ. Υπουργέ

 

Σκοπός του ΕΚΑΒ είναι ο συντονισμός της παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας στους πολίτες σε έκτατες περιπτώσεις και η μεταφορά  αυτών σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας.

 

Το ΕΚΑΒ είναι ο μοναδικός φορέας παροχής υπηρεσιών επείγουσας προνοσοκομειακής  φροντίδας και επιπλέον αναπτύσσει προγράμματα που αφορούν τον τομέα της Επείγουσας Ιατρικής.  

 

Η προνοσοκομειακή   φροντίδα και η αντιμετώπιση των καταστροφών στην Ελλάδα περιλαμβάνει την έρευνα και διάσωση , την διαλογή ,τη σταθεροποίηση και την διακομιδή των θυμάτων.

 

Αυτή διενεργείται από το ΕΚΑΒ   και από το Π.Σ με τις εξειδικευμένες μονάδες που διαθέτουν και είναι το ΕΤΙΚ ( Ειδικό τμήμα Ιατρικής Των Καταστροφών) και  η ΕΜΑΚ ( Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης των Καταστροφών) . Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Εκτάτου Ανάγκης στην Ελλάδα ( Εθνικό Κέντρο Άμεσες Βοήθειας ΕΚΑΒ Πυροσβεστικό Σώμα  , Π.Σ  ) είναι οι πρώτοι που φθάνουν στο «πεδίο» και παίζουν το κυρίαρχο ρόλο στην προνοσοκομειακή φροντίδα των θυμάτων , πολλές φορές στην προσπάθεια αυτή συνδράμει και η Ελληνική Αστυνομία .

 

Το ΕΚΑΒ έχει στις αρμοδιότητές του την προνοσοκομειακή περίθαλψη, την αντιμετώπιση τραυμάτων , την μεταφορά ασθενών με όλα τα μέσα μεταφοράς ( Αεροδιακομιδές , Οχήματα , Πλωτά μέσα)  και την ιατρική κάλυψη μαζικών συγκεντρώσεων καθώς και την κάλυψη ειδικών εκδηλώσεων μαζί με ειδικά εξοπλισμένο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων.  .

 

 

 

 

Στις 14/5/2007 υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των Αρχηγών Της Ελληνικής Αστυνομίας και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης βοήθειας  με σκοπό την επιχειρησιακή συνεργασία για τον καλύτερο συντονισμό της παροχής υπηρεσιών άμεσης κοινωνικής παρέμβασης.

 

Το Φεβρουάριο του 2014 έγινε μνημόνιο συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός και αναβάθμισης Υπηρεσιών που αφορούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό κλήσης Εκτάκτων Αναγκών «112» για την βέλτιστη  διαχείριση περιστατικών Έκτακτης Ανάγκης  κρίσεων και την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών του Ε.Π  (ψηφιακή σύγκλιση) του ΕΣΠΑ 2007 – 2013

 

Το μνημόνιο υπέγραψαν οι κάτωθι  φορείς

 • Η Ελληνική Αστυνομία
 • Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή
 • Το Πυροσβεστικό Σώμα
 • Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης  Βοήθειας (ΕΚΑΒ)
 •  

Συνεχίζοντας την εισήγησή μας σας τονίζουμε ότι το ΕΚΑΒ είναι φορέας ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ  και συμμετέχει στην Πολιτική Προστασία στην ΕΛΛΑΔΑ

 

Το Ευρωπαϊκό συμβούλιο με  την απόφαση 2001/792/Ε.Κ περί κοινοτικού μηχανισμού για την διευκόλυνση της ενισχυμένης συνεργασίας στις επεμβάσεις βοήθειας πολιτικής προστασίας, αποσκοπεί στην παροχή υποστήριξης σε περιπτώσεις σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση  των οποίων απαιτείται ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ , συμπεριλαμβανομένων  και καταστάσεων που ανακύπτουν  στο πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων.

 

Με την απόφαση της επιτροπής της 20 Δεκεμβρίου του 2007 καθιερώνονται  οι Εθνικές Μονάδες Πολιτικής Προστασίας των κρατών μελών και περιγράφονται τα χαρακτηριστικά και οι προϋποθέσεις που πρέπει πληρούν  

 

Ως κράτος μέλος η ΕΛΛΑΔΑ συμμετέχει με μονάδες των φορέων προστασίας στον Ευρωπαϊκό μηχανισμό. Το ΕΚΑΒ έχει δηλώσει τις μονάδες

:

 • Το Προωθημένο Ιατρείο – Advanced Medical Post
 • Την Μονάδα Αεροδιακομιδών  - Medical Evacuation
 • Την Μεσαία Μονάδα Ερευνας και Διάσωσης ( Medical urban search and Rescue)

 

Από το 2007  κατοχυρώθηκαν τα επαγγελματικά δικαιώματα με το Π.Δ  62/07 (φεκ 70 Τ.Α/ 22-3-2007 ,   των διασωστών του ΕΚΑΒ , το διάταγμα ορίζει τα δικαιώματα καθώς και τα καθήκοντα και από τις 16/7/2015 είναι επαγγελματίες Διασώστες – Πλήρωμα ασθενοφόρου με την έκδοση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος .

 

Επίσης λόγω  του ότι είμαστε υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης   οι εργαζόμενοι είναι πάντα σε ετοιμότητα και σε περίπτωση που καλεστούν από την υπηρεσία αναλαμβάνουν καθήκοντα άμεσα για την αντιμετώπιση της κρίσης (ΗΛΙΟΣ , ΓΙΑΚΟΒΛΕΦ, ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ, ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ  κτλ) 

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί πως εάν δεν προσερχόταν όλο το προσωπικό Διασώστες Διοικητικό , Τεχνικό , Νοσηλευτικό ,Επιχειρησιακό  Κέντρο δεν θα είχαμε και την τόσο άμεση ανταπόκριση στις παραπάνω περιπτώσεις.

 

Σε συνέχεια της εισήγησής μας  οι παρακάτω ειδικότητες – Κλάδοι που Εργάζονται στο ΕΚΑΒ

 • Διασώστες- Πληρώματα Ασθενοφόρου
 • Νοσηλευτές
 • Εργαζόμενοι Στο Επιχειρησιακό Κέντρο
 • Τεχνικοί όλων των κλάδων
 • Πλύντες – Προσωπικό Καθαριότητας – Εργάτες

Περιλαμβάνονται ήδη στην λίστα των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων και επιπλέον,  οι παράγοντες που καθιστούν αδύνατη την σωστή διεκπεραίωση των καθηκόντων των Εργαζομένων σε ηλικίες που προβλέπονται από τα νέα όρια του συνταξιοδοτικού είναι οι παρακάτω:

1.      Κυκλικό Ωράριο Εργασίας . Δεδομένου του γεγονότος ότι το ΕΚΑΒ είναι υπηρεσία λειτουργούσα επί 24ώρου οι ως άνω κλάδοι αλλά και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι κατά περίσταση , απασχολούνται με βάρδιες ( Πρωί Απόγευμα , Νύχτα) με άστατες ημέρες αναπαύσεως (απασχόληση και κατά τις Κυριακές εορτές και αργίες) . Συνέπεια των ωραρίων αυτών είναι η κοινωνική , οικογενειακή , σωματική ψυχική και ψυχολογική επιβάρυνση των εργαζομένων ( στέρηση ύπνου , κούραση , επίδραση στην παραγωγικότητα , στην ασφάλεια)

2.      Σωματική καταπόνηση .  Η άρση μεγάλων βαρών κατά την άσκηση των καθηκόντων από δυσχερώς προσβάσιμους χώρους ( Κλιμακοστάσια , φωταγωγοί , πολυώροφες οικοδομές , χαράδρες, χαντάκια κλπ) Συνέπεια της μεταφοράς ασθενών είναι η επιβάρυνση του μυοσκελετικού συστήματος των εργαζομένων με αποτέλεσμα την εμφάνιση ορθοπεδικών παθήσεων σπονδυλικής στήλης , αρθρώσεων , αυχενικής μοίρας και πάσης φύσεως κακώσεων μυών και τενόντων που αποδεικνύονται από τις ιατροφαρμακευτικές περιθάλψεις των εργαζομένων σε ποσοστό 50%. Στο ΕΚΑΒ υπάρχουν σοβαρά τραυματίες και θρηνήσαμε νεκρούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

3.      Αμεση επαφή με λοιμώδη νοσήματα και καταστάσεις όπως συνεχής επαφή με αίμα , ούρα , κόπρανα , εμετούς , πτύελα ασθενών , διακομιδή αδιάγνωστων περιστατικών , διακομιδή ατομών με λοιμώδη νοσήματα και ιούς , ηπατίτιδες , μηνιγγίτιδες AIDS , Αιμοραγικός Πυρετός (EBOLA)  σε περιορισμένο χώρο εργασίας  ( Καμπίνα Ασθενοφόρου) με υψηλό κίνδυνο μολυσματικότητας.

4.      Έκθεση σε επικίνδυνους χημικούς , βιολογικούς και καιρικούς παράγοντες και συγκεκριμένα σε καυσαέρια , ηχορύπανση ( σειρήνες , ασύρματος μηχανή οχήματος) , καύσωνας , παγετός , ομίχλη, δονήσεις , κραδασμούς , ιονίζουσες ακτινοβολίες μηχανημάτων , τοξικούς παράγοντες κλπ. Παράγοντες που η συνεχής και επαναλαμβανόμενη επίδραση στον οργανισμό προκαλεί μόνιμες βλάβες στην υγεία.

5.     Επιβάρυνση ψυχοσωματικής υγείας. Το χρόνιο στρες και η ψυχολογική πίεση που βιώνουν στην δουλειά τους οι εργαζόμενοι στην διάσωση , οφείλεται στην αντιμετώπιση περιστατικών ανθρώπινου πόνου που φτάνει πολλές φορές σε φρικιαστικά επίπεδα ( Ακρωτηριασμοί , διαμελισμοί σωμάτων , αποκεφαλισμοί, αυτοκτονίες , συνθλίψεις, εργατικά και τροχαία ατυχήματα , θάνατοι ανηλίκων και βρεφών , ψυχικά ασθενής, αλκοολικοί, ναρκομανείς κλπ) καθώς και στην αντιμετώπιση του οικογενειακού και συγγενικού περιβάλλοντος των ασθενών. Η ευθύνη κατά την διακομιδή επειγόντων περιστατικών μέχρι την ολοκλήρωση αυτής είναι ένας ακόμα παράγοντας   ψυχολογικής πίεσης καθώς και ο φόρτος εργασίας.

Το ΕΚΑΒ σε πάνω από 1500000  συμπολίτες μας το χρόνο προσφέρει επείγουσα προνοσοκομειακή περίθαλψη και μεταφορά στα νοσοκομεία.

 

 Ζητούμε να μην ισχύσει τα νέο συνταξιοδοτικό και θεσμοθετηθεί ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους εργαζομένους του ΕΚΑΒ και όριο ηλικίας που να μπορεί να ανταποκριθεί στην γρήγορη και εξειδικευμένη  αντιμετώπιση των επειγόντων και εκτάκτων καταστάσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν.

 

Αλλωστε πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχουν ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ 62-67 ΕΤΩΝ

 

 

 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο