Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011

Ημερομηνία καταχώρησης (18/02/2016)Κ Υπουργέ

Με την Παράγραφο 6 του Άρθρο 1 του ΦΕΚ 465 Β στις 24/2/2012  το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται και για όσο διάστημα  οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι  (6) ημέρες κατ’ έτος, καθώς και αυτής που χορηγείται  από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου,  πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί  νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά  παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.).

Ο νομοθέτης λοιπόν προβλέπει πως η διατήρηση της καταβολής του σχετικού επιδόματος στις περιπτώσεις της χορήγησης των νομίμως θεσμοθετημένων αδειών, δεδομένου ότι αυτές έχουν χορηγηθεί, προκειμένου η Πολιτεία να ανταποκριθεί σε βασικές της υποχρεώσεις, όπως η αναγκαία ανάπαυση των υπαλλήλων, η προστασία της μητρότητας, της οικογένειας και της παιδικής ηλικίας, οι ανάγκες επανεκπαίδευσης των υπαλλήλων κ.λπ.. Η θέσπιση των ανωτέρω αδειών, συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να συνεπάγεται ουδεμία αρνητική επίπτωση στις αποδοχές του υπαλλήλου όπως λανθασμένα προβλέπεται στο άρθρο 18 του Ν4354/2015 (Α΄176)

 Σημειωτέων πως   το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής Εργασίας για τους εργαζομένων του ΕΚΑΒ κόβετε και στην άδεια κλειστού χώρου ( Μονάδων ) . Εδώ δηλαδή ενώ ο νομοθέτης αναγνωρίζει την επικινδυνότητα της εργασίας στις Μονάδες του ΕΚΑΒ και του χορηγεί επιπλέον ημέρες ξεκούρασης,  έρχεται τώρα η τροπολογία σας και του αφαιρεί την ηθική αλλά και οικονομική αμοιβή από αυτό.   

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω πρέπει να επανεξετάσετε τις περιοριστικές σας  αλλαγές στην χορήγηση του παραπάνω επιδόματος

 κατεβάστε την επιστολήΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο