ΑΙΤΗΣΗ - ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ημερομηνία καταχώρησης (22/02/2016)Καλούνται τα Δ.Σ των σωματείων ενημερώσουν όλους τους συναδέλφους να καταθέσουν με Αρ. Πρωτοκόλλου  την αίτηση όχλησης που σας επισυνάπτουμε οι λόγοι κατάθεσης της αίτησης αναφέρονται στην αίτηση.  

Ένα αντίγραφο της κάθε αίτησης να κατατίθεται στο κάθε Σωματείο και παρακαλούμε αυτό να γίνει εντός του επόμενου 10 ημέρου γιατί η Π.Ο.Π ΕΚΑΒ ξεκινά την διαδικασία της δικαστικής διεκδίκησης.

Σημειωτέων ότι ήδη υπάρχουν θετικά τελεσίδικές αποφάσεις για τους εργαζομένους.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

κατεβάστε το κείμενο που πρέπει να γράψετε στην αίτησηΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο