Αναδρομικότητα των Ρυθμίσεων για το ΕΚΑΒ

Ημερομηνία καταχώρησης (24/02/2016)Αναδρομικότητα των  Ρυθμίσεων για το ΕΚΑΒ

Κ. Υπουργέ

Με ικανοποίηση διαβάσαμε τις ρυθμίσεις για το ΕΚΑΒ που  συμπεριλάβατε στο άρθρο 54 του Νομοσχεδίου «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»  

παρόλα αυτά όπως σας ενημερώσαμε και με επιστολή μας στις 9/2/2015,  θα πρέπει να υπάρξει αναδρομικότητα (από 1/1/2016) όσον αφορά την ρύθμιση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του προσωπικού ΕΚΑΒ

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω αυτό που ξεκάθαρα φαίνετε στην άρθρο 54 παρ 4 του φεκ 21 Α 21/2/2016

 «4. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 της υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄94) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Επίσης, δεν εμπίπτουν οι μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσεως προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).»

Είναι ότι έχει αναδρομική ισχύει μιας και συμπεριλαμβάνεται σε Νόμο του Αυγούστου 2015 , άρα λοιπόν αναμένουμε να μην γίνει καμία περικοπή στα ποσά πού έχουν να λαμβάνουν οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ από τις Εκτός Έδρας μετακινήσεις από 1/1/2016 .

Παρακαλούμε όπως ενημερωθεί η αντίστοιχη διεύθυνση του ΕΚΑΒ

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

κατεβάστε την επιστολήΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο