: Ρυθμίσεις για το Βαρύ & Ανθυγιεινό

Ημερομηνία καταχώρησης (07/03/2016)ΠΡΟΣ  1) Πρόεδρο Δ.Σ ΕΚΑΒ

2) Δ/ΝΣΗ Οικονομικών ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

3) Δ/ΝΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

4) Προϊσταμένους Οικονομικών Κ.Υ & Παραρτημάτων

5) Προϊσταμένους Γραμματείας Κ.Υ & Παραρτημάτων

6) Γραφεία Μισθοδοσίας 

ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις για το Βαρύ & Ανθυγιεινό

Με  το υπ αριθμ 810 στις 22/2/2106 έγγραφο ο  Υπουργός Υγείας κ. Α. Ξανθός αναστέλλει τις περικοπές που θα γινόταν στους εργαζομένους ως προς το επίδομα της ανθυγιεινής εργασίας όπως αυτό προβλεπόταν στο άρθρο 18 του νόμου 4354/2015. Κατόπιν αυτού καμία μεταβολή - περικοπή ως προς αυτό,  δεν πρέπει να γίνει από το Ιανουάριο του 2016 . Σε περίπτωση που Τα
Μισθοδοτικά Κέντρα των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης έχουν πράξει το αντίθετο παρακαλούμε όπως προχωρήσουν σε διορθώσεις.

Εν τέλει Επιφυλασσόμαστε πως θα κινηθούμε δικαστικώς    σε κάθε περίπτωση που υπάρξουν μειώσεις στην μισθοδοσία των εργαζομένων του ΕΚΑΒ που προέρχεται από την μη συμμόρφωση της οδηγίας του Υπουργού.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

κατεβάστε την ανακοίνωσηΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο