ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Απεργιακή Κινητοποίηση

Ημερομηνία καταχώρησης (24/06/2016)ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΛΓΑΣ Κ. ΒΛΟΝΤΖΟΥ

& συνεργατών

 

ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ 10

54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ. 2310-25.25.91

FAX: 2310-25.25.92

Ε-mail: vlontzoulawoffice@yahoo.gr

 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ή ΑΡΧΗΣ

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Π.Ο.Π.Ε.Κ.Α.Β.), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Προξένου Κορομηλά 51, όπως εκπροσωπείται σύμφωνα με το νόμο.

 

ΠΡΟΣ

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, Τέρμα οδού Υγείας, όπως εκπροσωπείται σύμφωνα με το νόμο.

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ:

 

1.   Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, που εδρεύει στην Αθήνα (Αριστοτέλους 17), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Παύλο ΠΟΛΑΚΗ.

2.    Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Γεώργιο  Κατρούγκαλο

3.   Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται σύμφωνα με το νόμο από τον κ. Υπουργό Οικονομικών, κ.  Τσακαλώτο.

 

 

 

       Οπως γνωρίζετε, παρά τις επανειλημμένες μας οχλήσεις:

[α] δεν έχετε προχωρήσει σε δημιουργία Νέου Οργανισμού του ΕΚΑΒ,

[β] δεν έχετε καταβάλει ως σήμερα ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις των μελών- εργαζομένων των Σωματείων μας, οι οποίες (απαιτήσεις) πηγάζουν από την εργασιακή σχέση μεταξύ αυτών και του α΄ των καθών ΝΠΔΔ, και οι οποίες αφορούν:

β.1.] δεδουλευμένα για εκτός έδρας παροχή εργασίας περιόδου από Ιούνιο 2015 ως και σήμερα

β.2.] δεδουλευμένα για υπερωρίες και εξαιρέσιμα α] τελευταίου δεκαημέρου έτους 2014 και β] περιόδου από Απρίλιο 2016 ως σήμερα.

 

[γ]         Δεν έχετε εξασφαλίσει τους απαιτούμενους όρους Ασφάλειας και Υγιεινής.

 

Επειδή η μη προσήκουσα καταβολή των αποδοχών των μελών- εργαζομένων των Σωματείων μας οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητά σας, καθόσον  αρνείστε από δυστροπία να καταβάλετε στα μέλη- εργαζομένους των Σωματείων μας τις παραπάνω ληξιπρόθεσμες οφειλές, το δε α΄ από σας ΝΠΔΔ έχει καταστεί υπερήμερος εργοδότης ως προς την καταβολή τους.

Επισημαίνουμε δε ότι η ΜΗ καταβολή των ήδη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων των μελών των σωματείων μας αιτιωδώς θέτει σε διακινδύνευση την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών τους.

ΕΠΕΙΔΗ η ΜΗ δημιουργία νέου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ του ΕΚΑΒ επιφέρει ουσιωδώς πλείστα προβλήματα στα μέλη των Σωματείων μας, καθόσον μεθοδεύεται η υποβάθμιση του ρόλου του διασώστη-πληρώματος ασθενοφόρου, με περαιτέρω συνέπεια τη διακινδύνευση ανθρώπινων ζωών.

ΕΠΕΙΔΗ η ΜΗ τήρηση όρων ασφάλειας και υγιεινής προξενεί αιτιωδώς ουσιώδη διακινδύνευση της ζωής των μελών των Σωματείων μας

 

 

ΕΠΕΙΔΗ, μολονότι έχουμε διαμαρτυρηθεί στη Διοίκηση του ΝΠΔΔ, στο οποίο υπαγόμαστε, και παρά τις επανειλημμένες προφορικές διαβεβαιώσεις προς ικανοποίηση των δικαίων αιτημάτων μας, κωφεύει.

Επειδή εμμένουμε στα ως άνω καθόλα νόμιμα αιτήματά μας, επί των οποίων και με σκοπό την ικανοποίησή τους, ομοφώνως αποφασίσθηκε όπως προχωρήσουμε σε απεργιακές κινητοποιήσεις.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.2 του ν. 1264/1982 προϋπόθεση της νομιμότητας της απεργίας και στάσης εργασίας στις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας είναι η γνωστοποίηση των αιτημάτων της στάσης εργασίας ή απεργίας και των λόγων που τα θεμελιώνουν 4 πλήρεις ημέρες πριν από την έναρξη της απεργίας στον εργοδότη, στο Υπουργείο Εργασίας και στο εποπτεύον κάθε φορά Υπουργείο.

Επειδή εμείς, συμμορφούμενοι στις επιταγές του νόμου, σας γνωστοποιούμε εμπρόθεσμα τα αιτήματά μας πλήρως και συγκεκριμένα, αναφέροντας επακριβώς την ημέρα ενάρξεως της απεργιακής κινητοποίησής μας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας,

 

        ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ότι, για τους λόγους που αναλυτικά προεκτέθηκαν και με σκοπό την ικανοποίηση των αιτημάτων μας, από την Πέμπτη 30-6-2016 όλα τα μέλη μας – Σωματεία προτίθενται να προβούν σε απεργιακή κινητοποίηση, η οποία θα έχει την ακόλουθη μορφή:

- άπαντα τα πληρώματα- διασώστες, οι οποίοι έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος θα εκτελούν  τα επείγοντα περιστατικά

- Όσα πληρώματα ασθενοφόρων στερούνται άδειας άσκησης επαγγέλματος, και σε ένδειξη καλής θέλησης, θα εκτελούν διακομιδές νεφροπαθών και καρκινοπαθών.

 

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ επίσης ότι μετά την παρέλευση 7ημέρου, θα συνεδριάζει  εκ νέου το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας, προκειμένου να αποφασίσει για τη συνέχιση ή μη της απεργιακής κινητοποίησης, ανάλογα τις εξελίξεις και τη στάση που θα τηρήσουν οι αρμόδιοι φορείς.

 

___________________________

          Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς ους απευθύνεται, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, το δε δικαστικό επιμελητή καλούμενο να αντιγράψει ολόκληρη την εξώδικη δήλωση στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

                                                   Θεσσαλονίκη, 24-6-2016

                                      Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΟΛΓΑ ΒΛΟΝΤΖΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Α.Μ.ΔΣΘ 5469

ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ 10

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ: 2310-25.25.91

ΚΙΝ: 6974.88.40.68

ΑΦΜ: 047554177

Ε-mail: vlontzoulawoffice@yahoo.gr

 

 

 Κατεβάστε το ΕξώδικοΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο