Απαντηση Στο έγγραφο του Προέδρου

Ημερομηνία καταχώρησης (01/07/2016)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Απαντώντας στο Υπ Αριθμ  23964 έγγραφό του Προέδρου  σχετικά με την  διαβάθμιση που όπως αναφέρεται επιχειρούμε να κάνουμε όσο αφορά τα καθήκοντα των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ , σας δηλώνουμε τα παρακάτω.

 

Ως το ανώτερο συνδικαλιστικό όργανο στο χώρο του ΕΚΑΒ σας ενημερώνουμε πως την κατηγοριοποίηση  δεν την κάνουμε εμείς αλλά το Προεδρικό Διάταγμα  62/2007  (ΦΕΚ Τεύχος Α\',  Αρ. Φύλλου 70/22-3-2007), με βάση το οποίο καθορίστηκαν τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των επαγγελματιών της ειδικότητας “Διασώστης – Πλήρωμα ασθενοφόρου” , αλλά και το ΦΕΚ 1486 β 16/7/2015 (Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος ) όπου ξεκάθαρα στις μεταβατικές διατάξεις που υπόγραψε ο τότε Αναπλ. Υπουργός κ. Ξανθός , ορίζει τα προσόντα που πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος στο ΕΚΑΒ για να γίνει κάτοχος των παραπάνω ( παράγραφος 1) .

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ που έως την 30/7/2015 πληρούσαν τις ως άνω προϋποθέσεις αναβαθμίζονται σε Διασώστες Πληρώματα Ασθενοφόρου.

 

 

 

Συνεχίζοντας λοιπόν την απάντησή μας στο έγγραφό του Προέδρου και με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος μας , σας ενημερώνουμε πως όσον αφορά τις κινητοποιήσεις πού εξαγγείλαμε κανείς εργαζόμενος δεν πρόκειται να αρνηθεί καμία κλήση που θα του δοθεί από τα Επιχ. Κέντρα του ΕΚΑΒ (Εκτός από εξιτήρια και επανεξετάσεις ) και εάν η κλήση αυτή είναι παράνομη θα κινηθούμε  νομίμως.

 Η αποχή μας απο Εξιτήρια και Επανεξετάσεις συνεχίζετε κανονικά. 

 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

κατεβάστε το έγγραφοΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο