Μητρώο Διασωστών Πληρωμάτων Ασθενοφόρου

Ημερομηνία καταχώρησης (02/08/2016)Μητρώο Διασωστών Πληρωμάτων Ασθενοφόρου

 

Για την ολοκλήρωση των ενεργειών ενόψει της κατάθεσης του   Μητρώου Διασωστών Πληρωμάτων Ασθενοφόρου στην Διεύθυνση Επαγγελματιών Υγείας του Υπουργείου, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Υγείας  και στην Πολιτική Προστασία , παρακαλούμε το αργότερο έως στις 16/9/2016 να στείλετε όλα τα στοιχεία των μελών σας που είναι κάτοχοι της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Η ολοκλήρωση του Μητρώου είναι απαραίτητη για τις θεσμικές και νομικές ενέργειας της Π.Ο.Π ΕΚΑΒ για το επάγγελμα του Διασώστη Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Τα στοιχεία που πρέπει να στείλετε είναι

·         Ονοματεπώνυμο

·         Όνομα Πατρός

·         ΑΡ. Ταυτότητας

·         Αρ. Πρ & Αδείας όπως αναγράφονται

Τα στοιχεία να σταλούν  σε έντυπη αλλά και ηλεκτρονική μορφή  στα παρακάτω.

fax 2310512302 και στο email : webpopekab@yahoo.gr

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο