Μητρώο Διασωστών

Ημερομηνία καταχώρησης (25/08/2016)Συνάδελφοι τα αντίγραφα των Αδειών Ασκήσεων Επαγγέλματος για το Μητρώο Διασωστών να τα δίνετε στον Γραμματέα του Σωματείου σας . Ο Γραμματέας του κάθε Σωματείου αφού τα συγκεντρώσει και τα ελέγξει θα τα καταθέσει όλα μαζί σε φάκελο   με Αριθμό Πρωτοκόλλου στην Γεν Γραμματεία της Ομοσπονδίας.   
Πείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο