πρόταση τροπολογίας για την Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

Ημερομηνία καταχώρησης (15/09/2016)Θέμα : Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

 

Κ. Υπουργέ

 

Μετά την έκδοση του ΦΕΚ 1486 Β 16/7/2016 ορίστηκαν οι προϋποθέσεις  που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι  για την έκδοση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος των Διασωστών . Στις προϋποθέσεις για τους ήδη υπηρετούντες στο ΕΚΑΒ ορίζονται μια σειρά από κριτήρια προϋπηρεσίας που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ καθώς και οι μεταταχθέντες σ΄αυτό.

Στο Αρθρο 5 (Μεταβατικές Διατάξεις ) παράγραφος «δ» ορίζετε

 

«δ. στους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ κλάδου ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνικού (ειδικότητας Οδηγών) και ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου, οι οποίοι μετατάχθηκαν στο ΕΚΑΒ από τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85) υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς φοίτησης στο ταχύρυθμο (μονοετές) πρόγραμμα του ΙΕΚ ΕΚΑΒ»

 

Με δεδομένο λοιπόν ότι το ταχύρυθμο (μονοετές) πρόγραμμα του ΙΕΚ ΕΚΑΒ δεν λειτουργεί και ως συνέπεια αυτού  είναι η άνιση  μεταχείριση εργαζομένων στην ίδια υπηρεσία, (έχοντες ή όχι την άδεια ασκήσεως ) παρακαλούμε όπως εισάγετε τροπολογία ,με την οποία να ορίζετε.

Απαραίτητη προϋπηρεσία για τους όλους εργαζομένους του ΕΚΑΒ για την Έκδοση της Άδειας Ασκήσεως  Επαγγέλματος για τους Διασώστες Πληρώματα Ασθενοφόρου να είναι τα 10 χρόνια για αιτήσεις που θα γίνουν έως 31/12/2016

 

Παραμένουμε στην Διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση

 Για το Δ.Σ

        Ο                                                                        Ο

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                         ΒΕΝΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

κατεβάστε την επιστολήΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο