Ελευθερία Έκφρασης Υπαλλήλων (Επιστολή Στον Υπουργό)

Ημερομηνία καταχώρησης (15/09/2016)Θέμα :  Ελευθερία Έκφρασης Υπαλλήλων

 

Επειδή παρατηρείται  προσπάθεια   φίμωσης των Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ  με έγγραφο της Διοίκησης αλλά και απειλές για πειθαρχικά υπαλλήλων που εξέφρασαν παράπονα αλλά και παρατηρήσεις κατά της υπηρεσίας    σας γνωστοποιούμε τα εξής:

 

Σύμφωνα με τα δικαιώματα και καθήκοντα των Δ.Υ ( Περιορισμοί & Υποχρεώσεις)  η ελευθερία έκφρασης Δημοσίων Υπαλλήλων (Εγγράφως ή Προφορικός )   στα Μ.Μ.Ε ή στις αρμόδιες Υπηρεσίες , είναι κατοχυρωμένα από Αρθρο 14 παρ 1 του Συντάγματος και από κεφ Α παρ 1 & 2 του Άρθρου 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που αφορά την ελευθερία Έκφρασης.

 

Σας γνωρίζουμε δε,  ότι υπάρχει ένας περιορισμός στο Άρθρο 107 παρ 1 όπου αναφέρει « Όταν ασκεί Δημόσια κριτική που γίνετε γραπτά ή προφορικά στις πράξεις της Προϊστάμενης Αρχής δεν επιτρέπετε να χρησιμοποιεί απρεπείς εκφράσεις»

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμη ενέργεια  μας   για συμπεριφορές μη σύννομες με τα παραπάνω

 

 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

κατεβάστε την επιστολήΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο