Παρέμβαση στο ΚΕΕΛΠΝΟ (Παράνομη χρήση του επαγγελματικού τίτλου του Διασώστη Πλήρωμα Ασθενοφόρου . Π

Ημερομηνία καταχώρησης (15/09/2016)Θέμα : «Παράνομη χρήση του επαγγελματικού τίτλου του Διασώστη Πλήρωμα Ασθενοφόρου . Παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με τα καθήκοντα των Διασωστών

 

Όπως γνωρίζετε,  από το ΚΕΕΛΠΝΟ  εχει εκδοθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση»

 

Στην  πρόσκληση  καλείται τους ενδιαφερομένους να συνάψουν συμβάσεις έργου για τις ειδικότητες που ζητάτε τόσο για την Κ.Υ του ΚΕΕΛΠΛΝΟ  όσο και για τις Υγειονομικές Περιφέρειες.  Συγκεκριμένα για την ειδικότητα των ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ που η κάθε περιφέρεια ζητά , χρησιμοποιείται λάθος και αυθαίρετα ο τίτλος  ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ.

 

Ως το επίσημο από την πολιτεία όργανο  εκπροσώπησης των Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ  και προάσπισης των Δικαιωμάτων τους έχουμε την νόμιμη υποχρέωση να  σας ενημερώσουμε  τα (αυτονόητα) προβλεπόμενα στην κείμενη Νομοθεσία και να σας ενημερώσουμε ότι η ανωτέρω αναφορά: «Διασώστες/Οδηγοί» συνιστά παράνομη χρήση του επαγγελματικού τίτλου του Διασώστη Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 62  με το ΦΕΚ 70Α 22/3/2007   «από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθιερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος και τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Διασωστων Πληρωμάτων Ασθενοφόρων

 

Σύμφωνα με  το ΦΕΚ 1486 Β  16/7/2015 ορίζονται οι προϋποθέσεις για την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος του «Διασώστη Πληρώματος Ασθενοφόρου»

Σύμφωνα με την προκήρυξη  στο πλαίσιο των προσόντων και για των ΚΩΔ. Β4 φαίνετε καθαρά πως οι προϋποθέσεις πρόσληψης για τις θέσεις αυτές αφορούν την ειδικότητα Διασώστη Πλήρωμα Ασθενοφόρου και όχι την ανύπαρκτη ειδικότητα του «Διασώστη/ Οδηγού» 

 

 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ Σας καλούμε όπως, σε συμμόρφωση με την κείμενη Νομοθεσία, να προβείτε σε ορθή επανάληψη της ανωτέρω δημόσιας πρόσκλησης και των παραρτημάτων αυτής, καθώς και σε διόρθωση κάθε σχετικού εγγράφου ή σύμβασης ή σε κάθε αναγκαία ενέργεια (ανακατανομή θέσεων) με διόρθωση της ειδικότητας « Διασώστη / οδηγό  » στο ορθό «ΔΕ ΔΙΑΣΩΣΤΗ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ» καθώς και όπως παραλείψετε κάθε μη σύννομη χρήση του επαγγελματικού τίτλου του Διασώστη/Διασώστριας  στο μέλλον σε κάθε σχετικό έγγραφο ή σύμβαση και γενικά σε κάθε σχετική σας ενέργεια.

 

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΠΕΚΑΒ

 

Ο Πρόεδρος                                                                         Ο Γεν. Γραμματέας

 

 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ                                             ΒΕΝΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο