ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ (Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση)

Ημερομηνία καταχώρησης (27/10/2016)Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση, κωλύματα επιλογής και  υποχρεώσεις των προσώπων που στελεχώνουν τις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016 προς ενίσχυση της ακεραιότητας και προς πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις περί Δημόσιας Διοίκησης

κατεβάστε το Σχέδιο ΝόμουΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο