Επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων των Υπουργείων»

Ημερομηνία καταχώρησης (04/01/2017)Προς: Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Κα. Γεροβασίλη Όλγα.

2) Υπουργό Υγείας

Κ. Ξανθό Ανδρέα

3) Αν Υπουργό Υγείας

Κ. Πολάκη Παύλο

Κοιν: Πρόεδρο Δ.Σ ΕΚΑΒ

Κ. Καρακατσιανόπουλό Κων/νο

ΘΕΜΑ: «Επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων των Υπουργείων»

Σχετ.:α) Με το αριθμ. Πρωτ. ΔΟM/Φ. 20/οικ.33324/29/12/2016 έγγραφο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Β) η με αριθ. πρωτ. ΔΟΜ/Φ.20/οικ.2836/1-2-2016 επιστολή του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων των Υπουργείων» και

Γ )η με αριθ. πρωτ. ΔΟM/Φ.20/οικ.21424/9-8-2016 εγκύκλιος του Υπουργείου μας «Επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων των Υπουργείων (ΑΔΑ: ΩΒΧΤ465ΦΘΕ-

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων της υπηρεσίας σας , με αντικείμενο την επικαιροποίηση του οργανωτικού σχήματος - δομής των Υπουργείων, θέτετε , ως άμεσης προτεραιότητας ζήτημα, την υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών προτάσεων αναδιάρθρωσης των διοικητικών υπηρεσιών των Υπουργείων με την έκδοση των οικείων Οργανισμών τους.

Ως το επίσημο από την πολιτεία όργανο εκπροσώπησης των Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ και προάσπισης των Δικαιωμάτων τους, έχουμε την νόμιμη υποχρέωση να σας ενημερώσουμε ότι από το 2015 έχουμε καταθέσει στην υπηρεσία μας καθώς και στο Υπουργό Υγείας,ολοκληρωμένη πρόταση αναδιάρθρωσης του Οργανισμού του ΕΚΑΒ, με στόχο να ανταποκρίνεται στις σημερινές αλλά και μελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας μας.

Στο πλαίσιο αυτό και με βάση το περιορισμένο χρονικό διάστημα αξιολόγησης των δομών των ΝΠΔΔ σας στέλνουμε

· Την πρότασή μας για την Αναδιάρθρωση του Οργανισμού του ΕΚΑΒ

· Την εισήγησή μας για αξιολόγηση του ΕΚΑΒ και των Εργαζομένων σ΄αυτό ως εργαζόμενοι σε Υπηρεσία Εκτάκτου Ανάγκης

· Υπόδειγμα φύλλου αξιολόγησης για εργαζομένους σε Υπηρεσία Εκτάκτου Ανάγκης

Ευελπιστώντας να τα λάβετε σοβαρά υπόψη σας για αναδιοργάνωση του ΕΚΑΒ

Για το Δ.Σ

          Ο                                                                                                Ο

     ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αγγελίδης Χρήστος                                                               Βεντούλης Χρήστος

κατεβάστε την επιστολή

Την Πρόταση Οργανισμού

Την Εισήγησή μας

Το Υπόδειγμά φύλλου Αξιολόγησης Πείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο