ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ

Ημερομηνία καταχώρησης (07/02/2017)ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τ... ................................................................................ του ....................................και της ...................................., κατοίκου............................................

ΑΦΜ: ............................

Οπως γνωρίζετε, παρά τις επανειλημμένες μου οχλήσεις δεν έχετε καταβάλει ως σήμερα ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μου από τη μεταξύ ημών εργασιακή σχέση, οι οποίες συνίστανται :

[1] ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ [εκτός έδρας μετακινήσεις, εξαιρέσιμες αποδοχές].

[2] ΣΕ ΜΗ καταβολή δαπάνης για την αγορά ατομικών μέσων προστασίας μας [ΣΤΟΛΗ].

[3] Επίσης δεν έχει ληφθεί πρόνοια ούτε πρόβλεψη για την ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ.

ΕΠΕΙΔΗ η μη προσήκουσα καταβολή των αποδοχών μου οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητά σας, καθόσον αρνείστε από δυστροπία να μου καταβάλετε τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μου, έχετε δε καταστεί υπερήμερος εργοδότης ως προς την καταβολή τους.

ΕΠΕΙΔΗ, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μου, εξακολουθείτε να μην λαμβάνετε τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας και υγιεινής σε όλα τα παραρτήματα του ΕΚΑΒ, θέτοντας σε πρόδηλο κίνδυνο όχι μόνο την υγεία αλλά και τη ζωή μου.

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ, ότι για τους λόγους που σας προανέφερα, ήτοι της εκ μέρους σας υπαίτιας μη προσήκουσας καταβολής των ήδη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών απαιτήσεων μου ΚΑΙ τη μη λήψη πρόνοιας για την ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ, ότι από την 8-2-2017 ασκώ το δ ι κ α ί ω μ α της ε π ί σ χ ε σ η ς ε ρ γ α σ ί α ς.

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ότι αρνούμαι να παρέχω τις υπηρεσίες μου έως ότου εκπληρώσετε πλήρως και προσηκόντως τις υποχρεώσεις σας, απέναντί μου, καθιστώντας σας άμεσα υπερήμερο εργοδότη.

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ δε, παρόλο που δεν υφίσταται υποχρέωσή μου, λόγω αυξημένης κοινωνικής ευαισθησίας, κατά το διάστημα της επίσχεσης, τα περιστατικά θα εξυπηρετούνται με το οριζόμενο ανά Σωματείο ποσοστό ασφαλείας, στο οποίο θα μετέχω.

...................................................[ημερομηνία]

Ο ΔΗΛΩΝ

Κατεβάστε την δήλωσηΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο