ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8 2 2017

Ημερομηνία καταχώρησης (07/02/2017)ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όπως είναι γνωστό παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας το Υπουργείο δεν έχει καταβάλει ως σήμερα ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις των μελών- εργαζομένων των Σωματείων μας, , οι οποίες συνίστανται σε:

[1] ΜΗ καταβληθείσες δεδουλευμένες αποδοχές, έτους 2016 [εκτός έδρας μετακινήσεις].

[2] ΜΗ καταβολή δαπάνης για την αγορά ατομικών μέσων προστασίας μας [ΣΤΟΛΗ].

[3] Επίσης δεν υπάρχει πρόνοια ούτε πρόβλεψη για την ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ.

Επειδή η μη καταβολή των αποδοχών των μελών- εργαζομένων των Σωματείων μας οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητά τους

Επειδή ποτέ έως σήμερα δεν ορίστηκε από το Υπουργείο ή την Διοίκηση του ΕΚΑΒ, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα καταβολής των δεδουλευμένων μας, έτσι ώστε να μπορούμε να επανεξετάσουμε την στάση μας 

.Τα μισθοδοτικά Κέντρα του ΕΚΑΒ δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, δεν έχουν καμία ενημέρωση για το πώς θα πρέπει να πληρώσουν τα δεδουλευμένα στους εργαζομένους 

Προχωράμε στην προγραμματισμένη Επίσχεση εργασίας από αύριο Τετάρτη 8/2/2016 σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ της Ομοσπονδίας μας στις 19/1/2017

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΤΕΒΆΣΤΕ ΤΟ Δ.ΤΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο