ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ

Ημερομηνία καταχώρησης (10/02/2017)Από: Π.Ο.Π.ΕΚΑΒ

Τηλ:2310 566946 FAX 2310 512302

ΚΙΝ:6985578787

AM.7024/2002 ΑΦΜ 099907587

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10/02/2017

.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΣΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ

Σχετικά με τα έγγραφα που κοινοποιήθηκαν σήμερα σε όλα τα παραρτήματα του ΕΚΑΒ, με τα οποία η Διοίκηση του ΕΚΑΒ εκλαμβάνει την εκ μέρους των μελών μας ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ως αδικαιολόγητη αποχή από τα καθήκοντά μας, η οποία θα επισύρει σε βάρος μας πειθαρχικές κυρώσεις, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1.- Τα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων κατοχυρώνονται στο ίδιο το Σύνταγμα και στον Υπαλληλικό Κώδικα. Ειδικότερα, κατοχυρώνεται το δικαίωμα σύναψης συλλογικών συμβάσεων εργασίας (άρθρο 22 παρ. 3 Σ), το δικαίωμα απεργίας (άρθρο 23 παρ. 2β Σ) και το δικαίωμα σε μισθό και σε διασφάλιση όρων υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας τους (άρθρα 41 και 44 ΥΚ).

Για να διασφαλιστεί η απόλαυση αυτών των δικαιωμάτων ΠΡΕΠΕΙ να παρέχονται στους δημοσίους υπαλλήλους τα αναγκαία μέσα προς αυτήν την κατεύθυνση. Ένα από αυτά τα μέσα είναι και η επίσχεση εργασίας. Εφόσον επιτρέπεται στους δημοσίους υπαλλήλους το μείζον, που είναι η απεργία, επιτρέπεται και το έλασσον, που είναι η επίσχεση.

2.- Η επίσχεση εργασίας δεν μπορεί να αποκλειστεί για τους υπαλλήλους του ΕΚΑΒ και για έναν επιπλέον λόγο: τα καθήκοντά μας δεν ανάγονται στον σκληρό πυρήνα της κρατικής εξουσίας, o οποίος θα δικαιολογούσε ενδεχομένως αυξημένους περιορισμούς.

3. Η επίσχεση εργασίας που εξαγγείλαμε νόμιμα και εμπρόθεσμα και στην οποία τελούμε ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΣΟ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ότι η Διοίκηση του ΕΚΑΒ ΔΕΝ εκπληρώνει τη μισθολογική της υποχρέωση.

4. Ο Μισθός έχει βιοποριστική λειτουργία, η προστασία της οποίας είναι ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ.

Χρειαζόμαστε τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μας- δεδουλευμένα μας, προκειμένου να εξασφαλίσουμε αξιοπρεπή διαβίωση.

5. Αν η Διοίκηση του ΕΚΑΒ θεωρεί ότι η εκ μέρους μας άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης πάσχει από οποιαδήποτε άποψη, ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να απευθυνθεί ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων, τα οποία είναι τα ΜΟΝΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΝΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΟ ΚΥΡΟΣ της επίσχεσης εργασίας μας.

6. Η Διοίκηση του ΕΚΑΒ με τα έγγραφα που μας κοινοποίησε θεωρεί ότι είναι ΥΠΕΡΑΝΩ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ και αποφάσισε μόνη της την ακυρότητα της επίσχεσης εργασίας μας – βάπτισε την εκ μέρους των μελών μας άσκηση επίσχεσης εργασίας ως οικειοθελή αποχώρηση!!

Παραβλέπει η Διοίκηση του ΕΚΑΒ ότι διαπράττει καταρχήν το ποινικό αδίκημα της ΑΥΤΟΔΙΚΙΑΣ.

7. ΚΑΙ δεν σταμάτησαν εκεί οι εξαγγελίες της Διοίκησης του ΕΚΑΒ. Εξαπολύει δηλώσεις ότι τα μέλη μας [όσοι εξακολουθήσουν την άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης] θα είναι υπόλογα σε πειθαρχική διαδικασία.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΟΝΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΝΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΝΑ ΠΑΥΣΕΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΙΝΟΥΝ ΣΤΗ ΒΑΝΑΥΣΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΣ – ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ ΣΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΤΙΣ ΗΔΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ – ΜΙΣΘΟΥΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΜΑΣ.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

κατεβάστε το Δ.ΤΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο