Κινητοποίηση (Καθήκοντα Διασωστών Πληρωμάτων Ασθενοφόρων και Καθήκοντα Πληρωμάτων Ασθενοφόρων.)

Ημερομηνία καταχώρησης (16/02/2017)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   16/2/2017

                  Αρ. Πρωτ 1102

                  Προς : Πρόεδρο Δ.Σ ΕΚΑΒ

Κ. Καρακατσιανόπουλο Κων/νο

 ΚΟΙΝ: Δ/ΝΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ , ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΠΕΚΑΒ

ΘΕΜΑ: Καθήκοντα Διασωστών Πληρωμάτων Ασθενοφόρων και Καθήκοντα Πληρωμάτων Ασθενοφόρων.

Κύριε Πρόεδρε

Επειδή σύμφωνα με το Υπ Αριθμ ΔΟΜ/Φ.20/οικ.964 στις 16/1/2017 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης , έπρεπε να τροποποιηθεί ο Οργανισμός του ΕΚΑΒ και φυσικά να ενταχθεί η Ειδικότητα Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου στο ΕΚΑΒ .

Επειδή στην παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Π.δ. 62/2007 (ΦΕΚ Α΄ 70) ορίζονται τα «Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας

«Διασώστης−Πλήρωμα Ασθενοφόρου»

Επειδή με το φεκ 1486Β στις 16/7/2015 ορίζονται οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να ισχύουν για την έκδοση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος του Διασώστη Πλήρωμα Ασθενοφόρου .

Επειδή επανειλημμένα ζητήσαμε συνάντηση με το Υπουργείο για το θέμα της Ειδικότητας «Διασώστη Πλήρωμα Ασθενοφόρου» με κανένα αποτέλεσμα.

Επειδή δεν υπάρχουν πολίτες Α και Β κατηγορίας και όλοι Δικαιούνται Εξειδικευμένη Προνοσοκομειακή Φροντίδα από Επαγγελματίες Υγείας

Επειδή δεν δόθηκε ακόμη Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος στα Πληρώματα Ασθενοφόρων ( Μετακίνηση οδηγών Από τα Νοσοκομεία στο ΕΚΑΒ)

Και Επειδή οφείλουμε να προστατέψουμε τους Εργαζομένους στο ΕΚΑΒ από Αστικές Ευθύνες

Σας ενημερώνουμε ότι από 27/2/2017 η ΠΟΠΕΚΑΒ με ομόφωνη Απόφαση του Δ.Σ στις 19/1/2017 προκηρύσσει κινητοποίηση με την εξής Μορφή.

Οι «Διασώστες Πληρώματα Ασθενοφόρου» θα εκτελούν τα καθήκοντα που απορρέουν από το Π.Δ 62/2007 ΦΕΚ 70Α 22/3/2007

ΚΑΙ τα Πληρώματα Ασθενοφόρου θα εκτελούν τα καθήκοντα τους σύμφωνα με τον υπάρχον οργανισμό (Καθηκοντολόγιο) που επίσης κι΄αυτό είναι Προεδρικό Διάταγμα.

Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την εύρυθμη λειτουργία των Παραρτημάτων του ΕΚΑΒ.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

κατεβάστε την επιστολήΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο