ΕΞΩΔΙΚΟ (ΚΑΘΉΚΟΝΤΑ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΉΚΟΝΤΑ ΠΛΗΡΩΜΆΤΩΝ)

Ημερομηνία καταχώρησης (17/02/2017)ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΛΓΑΣ Κ. ΒΛΟΝΤΖΟΥ

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ 10

54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ. 2310-25.25.91

FAX: 2310-25.25.92

ΚΙΝ: 6974.88.40.68

Ε-mail: vlontzoulawoffice@gmail.com

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ή ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ –ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Π.Ο.Π.Ε.Κ.Α.Β.), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Προξένου Κορομηλά 51, όπως εκπροσωπείται σύμφωνα με το νόμο, ΑΦΜ 099907587.

ΠΡΟΣ

Τον Προέδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)” - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Κωνσταντίνο ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟ του Γεωργίου.

κ. Πρόεδρε,

ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα και με το με το υπ’ Αριθμ. ΔΟΜ/Φ.20/οικ.964/16-1-2017 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης κατέστη επιβεβλημένο να τροποποιηθεί ο Οργανισμός του ΕΚΑΒ και φυσικά να ενταχθεί η Ειδικότητα “Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου” στο ΕΚΑΒ .

ΕΠΕΙΔΗ, με το άρθρο 6 παρ.3 του Π.Δ. 62/2007 (ΦΕΚ Α΄ 70) ορίζονται τα Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Διασώστης−Πλήρωμα Ασθενοφόρου»

ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με τη με αριθμό Γ4β/ΓΠ/οικ.16276 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας [ΦΕΚ 1486- τεύχος Β’/ 16-7-2015] ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για την έκδοση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος του Διασώστη Πλήρωμα Ασθενοφόρου .

ΕΠΕΙΔΗ επανειλημμένα ζητήσαμε συνάντηση με το Υπουργείο για το θέμα της Ειδικότητας «Διασώστη Πλήρωμα Ασθενοφόρου» με κανένα αποτέλεσμα.

ΕΠΕΙΔΗ δεν υπάρχουν πολίτες Α και Β κατηγορίας και όλοι οι πολίτες ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ να απολαμβάνουν Εξειδικευμένη Προνοσοκομειακή Φροντίδα από Επαγγελματίες Υγείας.

ΕΠΕΙΔΗ δεν δόθηκε ακόμη Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος στα Πληρώματα Ασθενοφόρων (Μετακίνηση οδηγών από τα Νοσοκομεία στο ΕΚΑΒ)

ΕΠΕΙΔΗ οφείλουμε να προστατέψουμε τους Εργαζομένους στο ΕΚΑΒ από Αστικές και Ποινικές Ευθύνες που αναπόφευκτα θα τους καταλογιστούν, αν δεν τηρηθούν τα Νόμιμα.

Για τους λόγους που όλως συνοπτικά προεκτέθηκαν, ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ότι, δυνάμει της από 19-1-2017 ΟΜΟΦΩΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της Π.Ο.Π.ΕΚΑΒ, από 27/2/2017 προκηρύσσουμε κινητοποίηση με την εξής μορφή:

u Οι «Διασώστες Πληρώματα Ασθενοφόρου» θα εκτελούν τα καθήκοντα που απορρέουν από το Π.Δ 62/2007 ΦΕΚ 70Α 22/3/2007

u τα Πληρώματα Ασθενοφόρου θα εκτελούν τα καθήκοντα που ορίζονται από τον υπάρχοντα Οργανισμό του ΕΚΑΒ (Καθηκοντολόγιο).

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ όπως μεριμνήσετε και πράξετε τα δέοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Παραρτημάτων του ΕΚΑΒ.

__________

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς ον απευθύνεται, προς γνώση, συμμόρφωση και για τις νόμιμες συνέπειες, το δε δικαστικό επιμελητή καλούμενο να αντιγράψει ολόκληρη την εξώδικη δήλωση στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

Θεσσαλονίκη, 16-02-2017

Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΟΛΓΑ ΒΛΟΝΤΖΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Α.Μ.ΔΣΘ 5469

ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ 10

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ: 2310-25.25.91

ΚΙΝ: 6974.88.40.68

ΑΦΜ: 047554177

Ε-mail: vlontzoulawoffice@gmail.com

Κατεβάστε το ΕΞΩΔΙΚΟΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο