Δελτίο Τύπου

Ημερομηνία καταχώρησης (18/02/2017)



ΙΩΑΝΝΙΝΑ 17/02/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ –ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με την από 19/01/2017 συνεδρίαση του Δ.Σ της Π.Ο.Π.ΕΚΑΒ, αποφασίσαμε ομόφωνα την επ΄ αορίστου Πανελλαδική Επίσχεση Εργασίας αρχόμενης από της 08/02/2017 με προσωπικό ασφαλείας διεκδικώντας:

-ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2016

-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟΛΗΣ

-ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων είτε ανήκουνε σε Πρωτοβάθμιο είτε σε Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο οφείλουνε όχι μόνο να συμμετέχουν, αλλά να διασφαλίσουν και να προασπίσουν μία κινητοποίηση η οποία έχει εξαγγελθεί. Μας λυπεί ιδιαίτερα το γεγονός που το σωματείο μας μέλος της Π.Ο.Π.ΕΚΑΒ και ειδικότερα τα μέλη της πλειοψηφίας δεν ανταποκρίθηκαν ούτε στοιχειωδώς στις απαιτήσεις αυτής της κινητοποίησης, όπου το διεκδικητικό πλαίσιο δεν ήταν τίποτα άλλο από το ελάχιστο που οφείλει μια πολιτεία στους εργαζόμενους της

( αποτελώντας έτσι το μόνο μέλος της Π.Ο.Π.ΕΚΑΒ που όχι μόνο δεν συμμετείχε στην κινητοποίηση αλλά ούτε καν συμπαραστάθηκε).

Ως εκπρόσωποι της 7ης Περιφέρειας στο Δευτεροβάθμιο Όργανο, ο σκοπός μας ήταν – είναι –και θα είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των συναδέλφων.

Με τιμή

Ο ΓΡ.ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΛΩΛΗΣ ΦΩΤΗΣ




Πείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

Σύνδεσμοι



Αρχείο