Κινητοποίηση Καθήκοντα Διασωστών Πληρωμάτων Ασθενοφόρων και Καθήκοντα Πληρωμάτων Ασθενοφόρων.)

Ημερομηνία καταχώρησης (24/02/2017)Από: Π.Ο.Π.ΕΚΑΒ

Τηλ:2310 566946 FAX 2310 512302

ΚΙΝ:6985578787

AM.7024/2002 ΑΦΜ 099907587

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24/02/2017

Αρ, Πρωτ. 1111

Προς : Σωματεία Μέλη


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι από την Δευτέρα 27/2/2017 όλοι εκτελούμε τα καθήκοντά μας

Οι Διασώστές Πληρώματα Ασθενοφόρου εκτελούν τα καθήκοντα που ορίζονται στο προεδρικό διάταγμα του 2007 ( Εδώ και μία εβδομάδα εξωδίκως ενημερώσαμε την Διοίκηση)

Ενώ τα Πληρώματα Ασθενοφόρου εφόσον δεν έχουν Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος ότι προβλέπετε από τον οργανισμό.

Όλοι οι πολίτες θα αντιμετωπίζονται από επαγγελματίες Υγείας για όλα τα επείγοντα περιστατικά προνοσοκομειακής περίθαλψης (Διασώστε Πληρώματα Ασθενοφόρων ) και από έμπειρο προσωπικό ( Πληρώματα Ασθενοφόρου ) , για έγκαιρη και ασφαλής μεταφορά ( Δευτερογενής μεταφορές, νεφρά , εξιτήρια, φύλλα πορείας εκτός εάν συνοδεύονται από γιατρό , κλπ)

Συνάδελφοι όλοι μαζί πρέπει να διασφαλίσουμε την υψηλή προνοσοκομειακή φροντίδα , καθώς και την μεταφορά των πολιτών

Οφείλουμε να το πράξουμε αυτό και θα το κάνουμε

Έως ότου η διοίκηση αποφασίσει να προχωρήσει στην τροποποίηση του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎ του ΕΚΑΒ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

κατεβάστε την ανακοίνωση Πείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο