ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Ν Α Φ Ο Ρ Α

Ημερομηνία καταχώρησης (12/04/2017)ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α Ν Α Φ Ο Ρ Α


Της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Π.Ο.Π.Ε.Κ.Α.Β.), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Προξένου Κορομηλά 51, όπως εκπροσωπείται σύμφωνα με το νόμο, ΑΦΜ 099907587.

ΔΗΛΩΜΟΥΜΕ με την παρούσα ότι επιθυμούμε να ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ενώπιόν Σας το Δικηγόρο Θεσ-νίκης, ΤΑΡΝΑΤΩΡΟ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με ΑΜ ΔΣΘ 1014, επιθυμώντας να ελεγχθεί πειθαρχικά.

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ επίσης ότι όλα τα παρακάτω αναφερόμενα σε βάρος του ως άνω Δικηγόρου είναι ΑΛΗΘΗ και βεβαιώνουμε την ακρίβειά τους υπεύθυνα και κατ΄άρθρο 8 του Ν. 1599/1986.

Ταυτόχρονα σας επισυνάπτουμε το με αριθμό ................ παράβολο του ΔΣΘ.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ σς εκθέτουμε τα ακόλουθα:

1.- Την 05-04-2017 εκδικάστηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών, η με αριθμό κατάθεσης 2641/2017 ΑΓΩΓΗ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ” ΚΑΤΑ της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Π.Ο.Π.Ε.Κ.Α.Β.), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Προξένου Κορομηλά 51, όπως εκπροσωπείται σύμφωνα με το νόμο, με ΑΦΜ 099907587, με ΑΙΤΗΜΑΤΑ: 1] να αναγνωριστεί ότι η εξαγγελθείσα ΕΠΙΣΧΕΣΗ των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ είναι παράνομη και καταχρηστική. 2] ΝΑ απαγορευτεί η συνέχιση της επίσχεσης εργασίας και η επανάληψή της με τα ίδια ή ανάλογα αιτήματα στο μέλλον 3] Να απειληθεί κατά της Ομοσπονδίας μας χρηματική ποινή 50.000 [πενήντα χιλιάδων] ΕΥΡΩ για κάθε περίπτωση παραβίασης του διατακτικού της απόφασης που θα εκδοθεί κλπ

2.- Την 5-4-2017, αφού άρχισε η εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣ-ΝΙΚΗΣ, κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών, σε ένα κατάμεστο ακροατήριο από εργαζομένους, μέλη Σωματείων, αλληλέγγυους, βουλευτές, ενώπιον απάντων των παραγόντων της δίκης, ενώπιον της Προέδρου του Δικαστηρίου, της γραμματέα της έδρας, των λοιπών Δικηγόρων και παρισταμένων, ο ένας εκ των Δικηγόρων της Διοίκησης του ΕΚΑΒ, με στοιχεία ΤΑΡΝΑΤΩΡΟΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με ΑΜ ΔΣΘ 1014, στράφηκε προς την πλευρά των παρισταμένων εργαζομένων, εκπροσώπων της ΠΟΠΕΚΑΒ, μελών Σωματείων, Εργαζομένων, αλληλέγγυων και βουλευτών με έντονο απαξιωτικό και εξυβριστικό ύφος και μας αποκάλεσε “ΜΑΛΑΚΕΣ!!”.

Δ.- Οπως είναι αυτονόητο, κανείς από τους παραβρισκόμενους δεν ανέχθηκε την προσβολή, που εξαπέλυσε σε βάρος μας ο Δικηγόρος του ΕΚΑΒ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΡΝΑΤΩΡΟΣ. Αμέσως διαμαρτυρηθήκαμε.

Ε.- Η Πρόεδρος του Δικαστηρίου διέκοψε τη διαδικασία για ένα τέταρτο.

ΣΤ. Στο διάλειμμα που ακολούθησε αιτηθήκαμε από τον ως άνω δικηγόρο να ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΙ την προσβολή ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΣΥΓΝΩΜΗ, διότι προσέβαλε βάναυσα τη τιμή, υπόληψη μας και την προσωπικότητά μας, ως εργαζομένων, απαξιώνοντας με ύβρεις εμάς και τον εργατικό μας αγώνα.

Ζ. Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος του ΕΚΑΒ, ΤΑΡΝΑΤΩΡΟΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, δεν ανακάλεσε την ύβρη που εξαπέλυσε έναντι απάντων των παρισταμένων, διαδίκων/ εκπροσώπων Ομοσπονδίας/ Εκπροσώπων Σωματείων/ αλληλέγγυων/ βουλευτών/ πρώην βουλευτών.

Η. Δυστυχώς και το Δικαστήριο – όταν επανήλθε- αντί να ζητήσει από το Δικηγόρο της Διοίκησης του ΕΚΑΒ, να άρει την προσβολή σε βάρος των εργαζομένων και των λοιπών παρισταμένων, έκρινε ότι πρέπει να “τιμωρήσει” τους εργαζομένους, οι οποίοι ΔΕΝ ανέχθηκαν την προσβλητική σε βάρος τους συμπεριφορά.

Η Πρόεδρος του Δικαστηρίου διέταξε τη διενέργεια της δίκης “κεκλεισμένων των θυρών”, χωρίς να μας επιτρέψει να ακουστούμε.

Ζ.- Η δίκη διεξήχθη “κεκλεισμένων των θυρών”, οι δε εργαζόμενοι και λοιποί παριστάμενοι προφανώς κρίθηκαν από το Δικαστήριο επικίνδυνοι!!

ΕΠΕΙΔΗ ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό Οργανο δεν ανεχόμαστε οποιοδήποτε συμπεριφορές που προσβάλλουν εμάς/ τους εργαζομένους/ τους λοιπούς αλληλέγγυους στον αγώνα μας και απαξιώνουν την εν γένει προσωπικότητα μας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας

ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ, τους λόγους που προεκτέθηκαν, ενώπιον Σας το Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, ΤΑΡΝΑΤΩΡΟ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με ΑΜΔΣΘ 1014, πληρεξούσιο δικηγόρο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ”.

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ.

Παρακαλούμε για τις νόμιμες ενέργειές σας.

Θεσσαλονίκη, 11-04-2017

Με την προσήκουσα τιμή

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΠΕΚΑΒ

κατεβάστε την αναφοράΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο