Καταβολή Δαπάνης Για την Αγορά Στολής Διασωστών

Ημερομηνία καταχώρησης (27/07/2017)ΘΕΜΑ : Καταβολή Δαπάνης Για την Αγορά Στολής Διασωστών

Κ. Υπουργέ με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε για μια ακόμη φορά να σας υπενθυμίσουμε την αναγκαιότητα της καταβολής της δαπάνης για την εθνική στολή των Διασωστών .

Είναι λοιπόν γνωστό πως η χρήση προστατευτικών ενδυμάτων και άλλου κατάλληλου εξοπλισμού είναι υψίστης σημασίας για την προσωπική ασφάλεια των Διασωστών του ΕΚΑΒ.

Τα προστατευτικά ενδύματα και ο εξοπλισμός είναι ασφαλή μόνον όταν βρίσκονται σε καλή κατάσταση, χωρίς φθορές και σκισίματα που μπορούν να καταστήσουν τον εξοπλισμό μας επισφαλή . Επίσης τα ενδύματα του διάσωση πρέπει να είναι κατάλληλα για τις δραστηριότητες που εκτελεί.

Η κατάλληλη στολή, μας προστατεύει από :

1)Αίμα ή άλλα σωματικά υγρά , μας προστατεύει επίσης από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν ( Παγωνιά , καύσωνα κτλπ)

2) Μας προστατεύει όταν επιχειρούμε νύχτα στα τροχαία ατυχήματα όπου τα φωσφορούχα διακριτικά της στολής τονίζουν την παρουσία μας στον τόπο του ατυχήματος .

3) Μας προστατεύει από τυχόν επαφές με διάφορες χημικές ουσίες

4) Από τυχόν επεμβάσεις μας που πιθανόν να γίνουν σε χώρους συγκεντρώσεων – διαδηλώσεων που γίνονται επεισόδια.

Τέλος η στολή είναι αναγνωριστικό του Διασώστη από άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών που πολλές φορές είναι εριστικοί και κινούνται με επικίνδυνες τάσεις σε όποιον τους πλησιάσει.

Επιπλέον η Στολή ανήκει στα Μέτρα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π) που το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ασφάλειας & Υγιεινής αναφέρεται σε οδηγία του, οδηγία που υπέγραψε και έχει κάνει δεκτή και η χώρα μας.

Επίσης σύμφωνα με το υπ Αριθμ : 2/8358/0022 έγγραφο το Γενικού Λογιστηρίου Του Κράτους προς το Υπουργείο Υγείας στις 13/3/2012 ορίζει ρητά και κατηγορηματικά ότι η Δαπάνη στολής θα πρέπει να καταβάλλεται στους Διασώστες του ΕΚΑΒ, συγκεκριμένα καταλήγει ως εξής :

« Το ως άνω επίδομα, χορηγείται ως παροχή σε είδος αποτιμώμενη σε χρήμα για την προμήθεια ειδικών στολών που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων των Διασωστών . Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί επίδομα που ακολουθεί τον μισθό των ως άνω εργαζομένων και ως εκ τούτου εξακολουθεί να χορηγείται και μετά την εφαρμογή του Ν 4024/2011»

Σας υπενθυμίζουμε πως για τους Διασώστες του ΕΚΑΒ σύμφωνα με την αντίστοιχη τροπολογία προβλεπόταν μέχρι σήμερα η καταβολή εφάπαξ επιδόματος ύψους 500€ ετησίως για την αγορά της στολής.

Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε πως είναι επιτακτική η ανάγκη η πρόβλεψη της εν λόγω δαπάνης σε νομοσχέδιο ούτως ώστε τον Ιανουάριο 2018 να καταβληθεί κανονικά .

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.

Ο                                                                                  Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                              ΒΕΝΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

κατεβάστε την επιστολήΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο