Συνάντηση – Συζήτηση για το ΕΚΑΒ (Προγραμματισμός – Στόχοι –Προϋπολογισμός )

Ημερομηνία καταχώρησης (09/10/2017)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 09/10/2017
Αρ. Πρωτ: 1118
ΠΡΟΣ :1)Υπουργό Υγείας
κ. Ξανθό Ανδρέα
2) Αν.Υπουργό Υγείας
κ. Πολάκη Παύλο
3) Πρόεδρο Δ.Σ ΕΚΑΒ
Κ. Καρακατσιανόπουλο Κων/νο
ΚΟΙΝ: Σωματεία Μέλη

Θέμα: Συνάντηση – Συζήτηση για το ΕΚΑΒ (Προγραμματισμός – Στόχοι –Προϋπολογισμός )
Κύριε Υπουργέ
Σκοπός του ΕΚΑΒ είναι ο συντονισμός της παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας στους πολίτες σε έκτατες περιπτώσεις και η μεταφορά αυτών σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας.
Το ΕΚΑΒ είναι ο μοναδικός φορέας παροχής υπηρεσιών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και επιπλέον αναπτύσσει προγράμματα που αφορούν τον τομέα της Επείγουσας Ιατρικής.
Η προνοσοκομειακή φροντίδα και η αντιμετώπιση των καταστροφών στην Ελλάδα περιλαμβάνει την έρευνα και διάσωση , την διαλογή ,τη σταθεροποίηση και την διακομιδή των θυμάτων.
Αυτή διενεργείται από το ΕΚΑΒ και από το Π.Σ με τις εξειδικευμένες μονάδες που διαθέτουν και είναι το ΕΤΙΚ ( Ειδικό τμήμα Ιατρικής Των Καταστροφών) και η ΕΜΑΚ ( Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης των Καταστροφών) . Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Εκτάτου Ανάγκης στην Ελλάδα ( Εθνικό Κέντρο Άμεσες Βοήθειας ΕΚΑΒ Πυροσβεστικό Σώμα , Π.Σ ) είναι οι πρώτοι που φθάνουν στο «πεδίο» και παίζουν το κυρίαρχο ρόλο στην προνοσοκομειακή φροντίδα των θυμάτων , πολλές φορές στην προσπάθεια αυτή συνδράμει και η Ελληνική Αστυνομία .

Το ΕΚΑΒ έχει στις αρμοδιότητές του την προνοσοκομειακή περίθαλψη, την αντιμετώπιση τραυμάτων , την μεταφορά ασθενών με όλα τα μέσα μεταφοράς ( Αεροδιακομιδές , Οχήματα , Πλωτά μέσα) και την ιατρική κάλυψη μαζικών συγκεντρώσεων καθώς και την κάλυψη ειδικών εκδηλώσεων μαζί με ειδικά εξοπλισμένο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. .
Παρόλα αυτά
ΤΟ ΕΚΑΒ υστερεί στον Οργανισμό του σε σχέση με τις υπόλοιπες Υπηρεσίας Εκτάκτου Ανάγκης της χώρας μας . Επίσης ενώ είμαστε εργαζόμενοι σε υπηρεσία


Εκτάκτου Ανάγκης με το ν.4024/2011, γνωστός και ως νέο μισθολόγιο βαθμολόγιο δημοσίων υπαλλήλων, και συγκεκριμένα με το άρθρο 30 αυτού καταργήθηκαν από τις 1/11/2011 οριζόντια και συνολικά όλα τα επιδόματα, αμοιβές, αποζημιώσεις που καταβάλλονταν στους δημοσίους υπαλλήλους, πλην αυτών που προβλέπονταν ρητά από τον ίδιο το νόμο. 
Μεταξύ αυτών είναι και το επίδομα ετοιμότητας που χορηγούταν, όπως προαναφέρθηκε, στους εργαζομένους στο Ε.Κ.Α.Β. και στους αποσπασμένους σε αυτό. Στη συνέχεια ο νόμος αυτός καταργήθηκε με τον νέο ν.4354/2015, ο οποίος ωστόσο δεν επέφερε καμία αλλαγή ως προς την οριζόντια και συνολική κατάργηση των επιδομάτων, αμοιβών και αποζημιώσεων που δεν προβλέπονται ρητώς στο κείμενό του και συνεπώς διατηρήθηκε η κατάργηση του επιδόματος ετοιμότητας.
Στην περίπτωση του επιδόματος ετοιμότητας είναι προφανές ότι τελέστηκε αυθαίρετη εξομοίωση των εργαζομένων στο Ε.Κ.Α.Β. με τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους, καθώς η κατάργηση ήταν οριζόντια και συνολική χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές συνθήκες κάτω από τις οποίες τελούν τα καθήκοντά τους οι εργαζόμενοι στο Ε.Κ.Α.Β. 
Ουσιαστικά τελέστηκε μία ταυτόσημη μεταχείριση εντελώς ανόμοιων καταστάσεων, που απαγορεύεται ρητά από το Ελληνικό Σύνταγμα.
Κύριε Υπουργέ
είναι δεδομένη η ανάγκη να ορίσετε συνάντηση το συντομότερο για να συζητήσουμε
· Οργανισμό του ΕΚΑΒ (Σκοπός – Στόχοι)
· Προϋπολογισμός του ΕΚΑΒ για το 2018
· Δαπάνη Για την Ετοιμότητα των Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ
· Δαπάνη για την Στολή των Διασωστών στο ΕΚΑΒ
· Επίδομα Βαρύ & Ανθυγιεινό ( η Καταβολή και μετά το τέλος του 2017)
· Προγραμματισμό Προσλήψεων Μόνιμου και Εποχικού Προσωπικού στο ΕΚΑΒ για το 2018
· Κατανομή Ασθενοφόρων Από Δωρεά Νιάρχου
· Ο ρόλος του ΕΚΑΒ στα ΤΟΜΥ
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο