Υπόμνημα «Άκυρη η αξιολόγηση στο ΕΚΑΒ

Ημερομηνία καταχώρησης (08/11/2017)ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ / ΡΙΩΝ  ΤΟΥ ΕΚΑΒ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου με την επωνυμία 'ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Π.Ο.Π.Ε.Κ.Α.Β.)', 
που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Προξένου Κορομηλά αριθμ. 51,  
όπως εκπροσωπείται σύμφωνα με το νόμο.
κ. Διευθυντά/ρια 

Νιώθουμε ηθική υποχρέωσή μας να σας αποστείλουμε το παρόν υπόμνημα και να σας επισημάνουμε ότι έχουν παρέλθει οι ημερομηνίες αξιολόγησης των Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ

Σύμφωνα λοιπόν με τον Νόμο 4369 του 2016 μέρος Β’ , τον Νόμο 4434 του 2016  θα έπρεπε να είχατε προχώρηση στην αξιολόγηση των Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ . 


H αξιολόγηση όχι μόνο δεν προχώρησε συντεταγμένα και σύννομα , αλλά  απεναντίας όπου έγινε δεν τηρήθηκε σε καμία των περιπτώσεων η σωστή διαδικασία ιδιαίτερα στον τρόπο αξιολόγησης των προϊσταμένων από του Εργαζομένους . 

Συνέχεια των παραπάνω Νομοθεσιών ήταν η τροπολογία που κατατέθηκε στον Νόμο 4489 το 2017 όπου μεταξύ άλλων εκβιαστικά και εντελώς απολυταρχικά προωθείται η επίσπευση των αξιολογήσεων των Υπαλλήλων , αλλά ούτε αυτό τηρήσατε .

Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 36 παράγραφο 3β του φεκ 140Α/ 21-9-2017 οποιαδήποτε μορφή αξιολόγησης θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί « Εντός ενός μηνός από την έναρξη του Παρόντος» δηλαδή έως το αργότερο στις  21/10/2017

Πράγμα που δεν έγινε  

Σε κανένα παράρτημα έως σήμερα 6/11/2017 δεν έχει προχωρήσει ή ολοκληρωθεί  η αξιολόγηση  

Ο κάθε Διευθυντής ή προϊστάμενος ερμηνεύει κατά το δοκούν την νομοθεσία 
  • άλλοι κάνουν συνεντεύξεις – άλλοι όχι , 
  • άλλοι μοίρασαν τα έντυπα που πρέπει οι εργαζόμενοι να τους αξιολογήσουν – άλλοι όχι, 
  • άλλοι ενώ τα μοίρασαν «Πονηρά» σκεπτόμενοι όρισαν ημερομηνία υποβολής την επόμενη εργάσιμη
  • άλλοι μέχρι σήμερα 6/11/2017 δεν έκαναν τίποτα 
  • άλλοι έστησαν κάλπες για να τοποθετούν εκεί οι εργαζόμενοι τις αξιολογήσεις τους. 

ΟΧΙ συνεργοί  σας  δεν θα γίνουμε

Κύριοι οι ημερομηνίες αξιολόγησης των εργαζομένων έχουν παρέλθει ακόμη και με βάση την τελευταία τροπολογία στο φεκ 140Α/ 21-9-2017 Αρθ. 36 παρ. 3β. 
Αρα καμία αξιολόγηση δεν γίνετε δεκτή στο ΕΚΑΒ

Κανένας εργαζόμενος να μην παραλάβει την αξιολόγησή του 

Να ακυρωθούν άμεσα οι τυχόν αξιολογήσεις που ίσως έγιναν σε κάποιο παράρτημα ( Επιτέλους πρέπει να πάψουμε να λειτουργούμε ως σκορποχώρι) 


Και εφόσον οι προϊστάμενοι  ή οι Διευθυντές των παραρτημάτων πράξουν το αντίθετο να προχωρήσει η  ενεργοποίηση της παραγράφου 5 αρθ 36 του φεκ 140Α/ 21-9-2017

Είμαστε εργαζόμενοι σε υπηρεσία Εκτάκτου Ανάγκης και έτσι θα πρέπει να μας συμπεριφερόσαστε. 

Είμαστε σταθεροί και αμετάκλητοι στις αποφάσεις μας , είμαστε εργαζόμενοι σε υπηρεσία Εκτάκτου Ανάγκης και έτσι θέλουμε να αξιολογηθούμε . Από της 15/7/2015 έχουμε στείλει εισήγηση στον αρμόδιο υπουργό που απλά και κατανοητά του εξηγούμε τους λόγους που πρέπει α αξιολογηθούμε όπως και τους υπόλοιπους εργαζόμενους σε υπηρεσίες Εκτάκτου Ανάγκης. 
«Δείτε την Εισήγηση» 
(http://www.popekab.gr/index.php?SCREEN=show_content&id=338) 

Παράλληλα με την εισήγησή μας,  καταθέσαμε και το φύλλο αξιολόγησης όπως αυτό ισχύει σε υπηρεσίες Εκτάκτου Ανάγκης  στην χώρα μας.
 «Φύλο Αξιολόγησης»
 (http://www.popekab.gr/index.php?SCREEN=show_content&id=339) 

 
«Εκπτώσεις» στις θέσεις μας δεν θα κάνουμε 

Διεκδικούμε το δίκαιο και το σωστό δεν φοβόμαστε καμία αξιολόγηση αρκεί αυτή  να γίνετε σύννομα και με τον σωστό τρόπο 

Η συγκεκριμένη αξιολόγηση που επιχειρήσατε να κάνετε στους εργαζομένους του ΕΚΑΒ είναι σε λάθος βάση , δεν αφορά το δικό μας λειτούργημα και η κάθε διεύθυνση την έπραξε αυθαίρετα και με μη σύννομο τρόπο.
  
Πρέπει άμεσα να την αποσυρθούν οι αξιολογήσεις από το ΕΚΑΒ

Πρέπει να αξιολογηθούμε όπως μας αρμόζει και όχι όπως όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στον Δημόσιο. 

Ως το επίσημο από την πολιτεία όργανο  εκπροσώπησης των Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ  και προάσπισης των Δικαιωμάτων τους έχουμε την νόμιμη υποχρέωση να  πράξουμε   τα (αυτονόητα) προβλεπόμενα στην κείμενη Νομοθεσία και να σας ενημερώσουμε ότι η ανωτέρω αξιολόγηση των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ και ο τρόπος με τον οποίο αυτή πήγε να γίνει,  προσβάλει το λειτούργημά μας και φυσικά δεν γίνετε δεκτή  .
Θεσ-νίκη, 08/11/2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΠΕΚΑΒ
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο