ΠΟΠΕΚΑΒ (Επιστολή καταγγελία Στην Διεύθυνση ΕΚΑΒ2) για την Καταγγελία της Κοζάνης

Ημερομηνία καταχώρησης (15/11/2017)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15/11/20175
Αρ.πρωτ: 1122
Προς : 1) Διευθύντρια ΕΚΑΒ2
Κα Τσιούπα Αγγελική
2)Συντονιστές ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης
Κοιν : 1)Διευθυντές Παραρτημάτων ΕΚΑΒ
2) Εργ. Σωματείου ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας


Θέμα: Καταγγελία Εργ. Σωματείου ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας


Σας κοινοποιούμε την καταγγελία του Σωματείου ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας για την διακομιδή – επιστροφή ασθενούς και σας εφιστούμε την προσοχή σας τόσο στην τήρηση του ωραρίου εργασίας των Διασωστών Πληρωμάτων Ασθενοφόρων όσο και στην ιδιαιτερότητα των παραρτημάτων μας.

Είναι λοιπόν ευνόητο ότι πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας τις ιδιαιτερότητες της Εργασίας των Διασωστών, καθώς επίσης και την Νομοθεσία (Ωρες Οδήγησης & Ανάπαυσης ) όπως αυτή ορίζετε από την απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ με Αριθμ Πρωτ Φ450/746/79 31/12/2012 , στο βαθμό που καλύπτει την εργασίας των Διασωστών Πληρωμάτων Ασθενοφόρων.

Γνωρίζοντας λοιπόν τις ιδιαιτερότητες της εργασίας των Διασωστών Πληρωμάτων Ασθενοφόρων , σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να τηρείτε το ωράριο εργασίας αυτών, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη σας πως οποιαδήποτε υπέρβαση αυτού ελλοχεύει κινδύνους τόσο για τους ίδιους και για τους ασθενείς που μεταφέρουν όσο και γι΄αυτόν που διαβιβάζει μια τέτοια μη σύννομη κλήση.

Με την επιφύλαξη κάθε Νόμιμου Δικαιώματος μας


Η
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Πείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο