ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ημερομηνία καταχώρησης (01/04/2011)Κατά το χρονικό διάστημα της επίσχεσης εργασίας η υπηρεσία περιέχεται σε κατάσταση υπερημερίας, γι αυτό και οι εργαζόμενοι δεν υποχρεούνται να παρέχουν εργασία ούτε και να παρουσιάζονται στην υπηρεσία τους, αλλά έχουν δικαίωμα να απασχοληθούν σε άλλο εργοδότη, για αντιμετώπιση βασικών τους αναγκών. Οπωσδήποτε όμως πρέπει ο εργαζόμενος, που ασκεί το δικαίωμα επίσχεσης εργασίας, να βρίσκεται πάντοτε στην διάθεση της υπηρεσίας, εφόσον αρθεί η υπερημερία του, για να αναλάβει εργασία.

Παρόλα αυτά, λόγω της φύσεως της εργασίας μας, τα κατά τόπους σωματεία θα βγάλουν προσωπικό ασφαλείας κατά την επίσχεση εργασίας.
Πείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο