Διαπραγματευτικό Πλαίσιο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού ΕΚΑΒ

Ημερομηνία καταχώρησης (17/01/2019)Διαπραγματευτικό  Πλαίσιο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού ΕΚΑΒ 
 
Η Διοίκηση της ΠΟΠΕΚΑΒ, στη συνεδρίαση, της  αποφάσισε να ζητήσει την έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας 

Το διεκδικητικό μας πλαίσιο για το 2019 περιλαμβάνει άξονες ώριμων, ρεαλιστικών και αιτιολογημένων αιτημάτων, που απευθύνονται προς την Κυβέρνηση και  προς το ΕΚΑΒ ιδιαίτερα.

Προσβλέπουμε στη θετική ανταπόκριση σας και σημειώνουμε την ανάγκη πραγματοποίησης ουσιαστικού διαλόγου, τον οποίο άλλωστε επιβάλλει η σημερινή συγκυρία και υπογραμμίζουμε την απόφασή μας για αγωνιστικές πρωτοβουλίες, που θα  υπερασπίζονται τα πραγματικά συμφέροντα των εργαζόμενων που εκπροσωπούμε, του Οργανισμού μας και του κοινωνικού συνόλου.

Θέματα προς Διαπραγμάτευση. 

Οργανισμός του ΕΚΑΒ  (Σας καταθέτουμε ολοκληρωμένη πρόταση οργανισμού ψηφισμένη από το Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας)

Εισαγωγή της ειδικότητας Διασώστης  προνοσοκομειακής φροντίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Επαναχορήγηση της Δαπάνης Ετοιμότητας για το σύνολο των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ

Υπογραφή Ειδικών συμφωνιών  που διευθετούν ζητήματα όπως : standby, ωράριο  – βάρδιες  και διάφορα θεσμικά ζητήματα στην κατεύθυνση της βελτίωσης των όρων τους.


Καμιά περικοπή, αντίθετα διπλασιασμό του ανθυγιεινού επιδόματος και επέκτασή του στο σύνολο των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ (Το ΕΚΑΒ είναι  Υπηρεσία Εκτάκτου Ανάγκης) . Επέκταση του θεσμού των Βαρέων Ανθυγιεινών χωρίς καταβολή επασφάλιστρου για τα προηγούμενα έτη εργασίας.


Κατάργηση κάθε μορφής δανεικής εργασίας και μειωμένης απασχόλησης. Όλες οι προσλήψεις προσωπικού να γίνονται μόνο από το ΕΚΑΒ. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση των συμβασιούχων με την μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου. Κατάργηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων

Θέσπιση  ενιαίου κανονισμού ωρών εργασίας και συμφωνία με ΣΣΕ. Μείωση τώρα των ωρών εργασίας στις 37,5 με στόχο το 35ωρο. Και στις 6 ώρες δηλαδή  32,5 ώρες την εβδομάδα στους Διασώστες Πληρώματα Ασθενοφόρων που εργάζονται στην κίνηση. Δημιουργία 4ης βάρδιας στους Διασώστες Πληρώματα Ασθενοφόρου 

Προκήρυξη όλων των θέσεων ευθύνης και θεσμοθέτηση αξιοκρατικής διαδικασίας.

Επαναδιαπραγμάτευση ομαδικού ασφαλιστικού συμβολαίου με σκοπό την κάλυψη εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από το 1ο ευρώ. Δημιουργία Επαγγελματικού Ταμείου ή δημιουργία συνταξιοδοτικού προγράμματος για τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ  όπως υπάρχει σε πολλές υπηρεσίες της χώρας μας. .


Αξιολόγηση  κοινά αποδεκτή με αναπτυξιακό και όχι με τιμαριωτικό – βλαπτικό  χαρακτήρα, με την προϋπόθεση δημιουργίας επιτροπής εξέτασης ενστάσεων που θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι των εργαζόμενων.


Σαφής και απόλυτος προσδιορισμός πολιτικής πρόσθετων αμοιβών του συνόλου των εργαζομένων.

Με τη επιφύλαξη ότι τα προαναφερόμενα αιτήματα, όπως και όσα άλλα διεκδικούν οι εργαζόμενοι, θα τα αναπτύξουμε και προφορικά καθώς και τα ζητήματα ενημέρωσης και χορήγησης από την πλευρά σας αιτούμενων στοιχείων, σας καλούμε σε πρώτη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης,   στην Κ.Υ του ΕΚΑΒ 

                                                   ΓΙΑ 
                                       Το Γενικό Συμβούλιο 

   Ο                  Ο
      ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο