ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΒ ΗΜΑΘΙΑΣ -Η ΠΡΟΟΔΟΣ (Πρόγραμμα εργασίας-Διαμαρτυρία )

Ημερομηνία καταχώρησης (22/02/2019)ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΒ ΗΜΑΘΙΑΣ
-Η ΠΡΟΟΔΟΣ-

Βέροια 22/02/2019        
              Αρ. πρ:543 εξ          
 Προς:      ΕΚΑΒ-2 Δ/ντρια κα Τσιούπα
       Κοινοποίηση: 1) ΕΚΑΒ Κ.Υ. Πρόεδρο κο Τζανετή 
  2)  ΠΟΠΕΚΑΒ 

Πρόγραμμα εργασίας-Διαμαρτυρία 
Κυρία Διευθύντρια, την Δευτέρα 18/02/2019 ενημερωθήκαμε προφορικά από τον υπεύθυνο του τομέα Ημαθίας, Κύριο Ιωάννου, για αλλαγή του προγράμματος εργασίας.

Σύμφωνα με το προσχέδιο που μας παρουσιάστηκε εντός της εβδομάδος, έρχεται μεγάλη ανατροπή στη μέχρι τώρα ροή του προγράμματος εργασίας, το οποίο καθορίζει και την εργασιακή, προσωπική και οικογενειακή μας ζωή. 
Μας έκανε εντύπωση ότι δεν προηγήθηκε από μέρους σας καμία έγγραφη ενημέρωση προς τους εργαζομένους και το Σωματείο, αλλά ούτε κάλεσμα για διάλογο.

Κυρία Διευθύντρια, σας ενημερώνουμε ότι το υπάρχων πρόγραμμα του ΕΚΑΒ Ημαθίας λειτουργεί από το 1987 όπου και δημιουργήθηκε ο τομέας, 32 χρόνια! Ποτέ αυτό δεν παρουσίασε δυσλειτουργία σε βάρος των πολιτών και των εργαζομένων. Αντίθετα πιστεύουμε ότι εφ όσων διασφαλίζει την εργασιακή ηρεμία εντός του ΕΚΑΒ, λειτουργεί προς όφελος της εύρυθμης λειτουργίας γενικότερα. Δεν σας κρύβουμε ότι στα 32 χρόνια που πέρασαν έχουνε υπάρξει  συζητήσεις και προβληματισμοί  για τυχόν βελτίωση του προγράμματος αλλά πάντα οι εργαζόμενοι κατέληγαν ομόφωνα στο πρόγραμμα που ισχύει σήμερα.

Τέλος, να γνωρίζετε ότι το πρόγραμμα της Ημαθίας βγήκε και συνεχίζει να βγαίνει στα πρότυπα  της Κ.Υ. του ΕΚΑΒ της Αθήνας.

Είμαστε πρόθυμοι για μια συνάντηση μαζί σας για να καταλήξουμε σχετικά με το θέμα.    
                                         Ο                                                                    Ο
                                  Πρόεδρος                                                    Γραμματέας
                       Παπαστεργιόπουλος Φ.                                 Παπαναστασίου Α.
Πείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο