Διόρθωση Αδικίας (Επαναχορήγηση Δαπάνης Ετοιμότητας )

Ημερομηνία καταχώρησης (09/11/2020)Θέμα : Διόρθωση Αδικίας (Επαναχορήγηση Δαπάνης Ετοιμότητας )

κ. Υπουργέ

Η επιχειρησιακή δομή του ΕΚΑΒ αποτυπώνεται τόσο στο ΠΔ 376/1988: Οργανισμός Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) , καθώς και από την Ζωτικής σημασίας (τόσο για την υπηρεσία όσο και για τους εργαζόμενους ) συγχώνευσης του ΕΚΕΠΥ από το ΕΚΑΒ Ν. 4633/2019.

Με τον Οργανισμό του ΕΚΑΒ ορίζονται τα προσόντα των υπαλλήλων κάθε κλάδου και ιδιαίτερα για τους διασώστες πληρώματα Ασθενοφόρου τα προσόντα αυτά επικυρώθηκαν με την Έκδοση των Επαγγελματικών τους Δικαιωμάτων Π.Δ 62 φεκ70 /Α 22-3-2007

Όπως γνωρίζετε το ΕΚΑΒ είναι μια υπηρεσία Εκτάκτου ανάγκης, η άσκηση των καθηκόντων μας γίνεται υπό ιδιαίτερες και στρεσογόνες συνθήκες και συμπεριλαμβάνει εκτός των άλλων τόσο την διάσωση και σταθεροποίηση του ασθενούς όσο και την ασφαλή και γρήγορη μεταφορά του σε υγειονομικό σχηματισμό.

Γνωρίζετε κ. Υπουργέ ότι όλοι μας ως εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ είμαστε σε μόνιμη επιφυλακή ανεξαρτήτως άδειας ή ρεπό , είμαστε δηλαδή απόλυτα προσηλωμένοι στο λειτούργημα μας και με συνέπεια και επαγγελματισμό το ασκούμε αυτό 365 μέρες τον χρόνο.
Η πολιτεία αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα αυτή της εργασίας μας (μόνιμη ουσιαστικά επιφυλακή) καθιέρωσε το 2004 με τον Νόμο 3293 Φεκ 231 Α’ 22/11/2004 ΆΡΘΟ 22 και χορήγησε σε όλους τους εργαζομένους του ΕΚΑΒ το επίδομα ετοιμότητας ύψους 40€ .

Στην συνέχεια στις 15/11/2006 με κοινή Υπουργική Απόφαση οι υπουργοί κ. Δ. Αβραμόπουλος και κ. Π. Δούκας, συνεχίζοντας την έμπρακτη αναγνώριση τους στο λειτούργημα μας , αναπροσάρμοσαν το επίδομα αυτό σε 90€ μηνιαίως με το ΦΕΚ 1770 Β’ 5/12/2006

Σήμερα λοιπόν και ενώ θα έπρεπε να καταβάλλεται η συγκεκριμένη δαπάνη σε όλους τους εργαζομένους του ΕΚΑΒ , αυτή κόπηκε με τους μνημονικούς νόμους γιατί απλά θεωρήθηκε «λανθασμένα» επίδομα

Σήμερα «όπως και πάντα» που ως εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ απλά με ένα τηλέφωνο από την υπηρεσία μας , κατεβαίνουμε από ρεπό ή από άδειες για δουλειά για να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο μας και την υπηρεσία , η δαπάνη αυτή κόπηκε

Αντιλαμβάνεστε λοιπόν κ Υπουργέ ότι η συγκεκριμένη δαπάνη δεν είναι κάποιο εξτρά επίδομα για εμάς , αλλά αμοιβή για την πραγματική εργασία που προσφέρουμε και με την επιστολή αυτή θα θέλαμε να εξετάσετε το θέμα και να επαναχορηγήσετε την εν λόγω δαπάνη σε όλους τους εργαζομένους του ΕΚΑΒ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο