: Μεταφορά Κανονικών Αδειών

Ημερομηνία καταχώρησης (03/02/2022)Θέμα : Μεταφορά Κανονικών Αδειών


Σε απάντηση σχετικών ερωτήσεων προς την ομοσπονδία μας για το θέμα της μεταφοράς των κανονικών αδειών σας ενημερώνουμε πως το θέμα αυτό έχει ήδη δρομολογηθεί με το Αρ 11 του Υπ’ Αρ  251/23-12-2021 φεκ όπου ορίζει 
«Άρθρο 11 Τακτοποίηση υπολοίπου ημερών κανονικής άδειας προσωπικού Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευομένων φορέων Οι υπόλοιπες ημέρες κανονικής άδειας ετών 2020 και 2021 των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευομένων αυτού φορέων, που δεν χορηγήθηκαν λόγω της αναστολής κανονικών αδειών που ίσχυε στο πλαίσιο διαχείρισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, μεταφέρονται και χορηγούνται κατά το έτος 2022.Πείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο