ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΠΕΚΑΒ

Ημερομηνία καταχώρησης (23/02/2023)ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έναρξη κινητοποιήσεων

Τα παλαμάκια τελείωσαν αλλά η αναγνώριση δεν ήρθε ,για μια ακόμη φορά σειρά των αιτημάτων και των διεκδικήσεων μας δεν ικανοποιούνται και δεν ικανοποιούνται όχι γιατί δεν είναι δίκαια και εφικτά αλλά γιατί οι αρμόδιοι για την επίλυσή τους αδιαφορούν για το μέλλον το δικό μας και των οικογενειών μας .

Για τον λόγο αυτό η Ομοσπονδία μας σε συνέχεια των Προηγούμενων Αποφάσεων της συνεχίζει την Κινητοποίηση που έχει προκήρυξη με επαναλαμβανόμενες στάσεις Εργασίας και συγκεντρώσεις όλων των Σωματείων σε Κεντρικά Σημεία των Πόλεων

Κατόπιν των Παραπάνω Προκηρύσσουμε από την Τετάρτη 8/3/2023 και για κάθε Τετάρτη μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων μας , επαναλομβανόμενες στάσης Εργασίας και συγκεντρώσεις όλων των μελλών μας στα Κεντρικά Σημεία των πόλεων
Επανεξέταση των μορφών δράσεων μας την Τετάρτη 29/3/2023


Αιτούμαστε και διεκδικούμε

  • Ένταξη όλων των Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ στα Βαρέα & Ανθυγιεινά και άμεση έναρξη της ασφαλιστικής ένταξής τους .
Αναμορφώθηκε το επίδομα για το βαρύ και ανθυγιεινό αλλά δεν υπήρξε καμία πρόβλεψη στο πόρισμα της επιτροπής Μπεχράκη τόσο για την ασφαλιστική ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά όσο και για την ένταξη σ’ αυτά όλων των ειδικοτήτων όλων των εργαζομένων που εργάζονται στο ΕΚΑΒ
Ζητάμε την άμεση έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης στο Βαρύ & Ανθυγιεινό και ένταξη όλων των εργαζομένων του ΕΚΑΒ σ΄αυτά όπως άλλωστε προβλέπεται και από το πόρισμα της επιτροπής

  • Διόρθωση Αδικίας (Επαναχορήγηση Δαπάνης Ετοιμότητας ),
Ενώ η πολιτεία καθιέρωσε το με τους Νόμους 3293 Φεκ 231 Α’ 22/11/2004 ΆΡΘΟ 22 και το ΦΕΚ 1770 Β’ 5/12/2006 την δαπάνη για την 24ωρη ετοιμότητα όλων των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ , η δαπάνη αυτή παράνομος και εντελώς αυθαίρετα κόπηκε να χορηγείται στους ΕΚΑΒΙΤΕΣ γιατί απλά θεωρήθηκε επίδομα με τους μνημονιακούς νόμους .
Ζητάμε την άμεση επιστροφή του στα προβλεπόμενα από το ΦΕΚ 1770 Β’ 5/12/2006

  • Εισήγηση για Νομοθετική Ρύθμιση προσθήκης στο Υπάρχον Π.Δ του Οργανισμού του ΕΚΑΒ
Να εισαχθεί στον Οργανισμό η ειδικότητα Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου όπως αυτή αναφέρεται στο Προεδρικό Διάταγμα 62, ΦΕΚ 70 Α΄ / 22-3-2007

Προσθήκη δομών στα παραρτήματα του ΕΚΑΒ ,
Είναι απαράδεκτο εν έτη 2023 να λειτουργούν τα παραρτήματα του ΕΚΑΒ με δομές που είχαν δημιουργηθεί το 1986 . Είναι επίσης απαράδεκτο ορισμένοι Διευθυντές της Κ.Υ του ΕΚΑΒ να αναφέρονται στο Π.Δ του οργανισμού και επισήμως να γράφουν ότι δεν επιδέχεται προσθήκες ( Προσθήκες δεν επιδέχεται μόνο το Ευαγγέλιο) .
Η αυθαίρετη αυτή λειτουργία του ΕΚΑΒ και ο διαχωρισμό του σε παιδιά και αποπαίδια πρέπει άμεσα να σταματήσει . Ζητάμε να παραμείνει σε ισχύει ο Υπάρχον Οργανισμός του ΕΚΑΒ και να γίνουν άμεσες προσθήκες τόσο της ειδικότητα Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου, όσο και των δομών όπως αυτές δόθηκαν ή θα δοθούν από τους εργαζόμενους και τους Διευθυντές των Παραρτημάτων

  • Να ενεργοποιηθούν οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Κ.Υ του ΕΚΑΒ και να φροντίσουν την άμεση στέγαση (βάσεις) όλων των Διασωστών Πανελλαδικά .
Σήμερα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στις στεγάσεις των εργαζομένων πανελλαδικά , δεν υπάρχουν βάσεις για τους Διασώστες με αποτέλεσμα οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να λειτουργούν σαν επαίτες και να ζητιανεύουν (από τους δήμους και τις τοπικές κοινωνίες) έναν χώρο για να μπορούν να πλυθούν ή να αλλάξουν τα λερωμένα ρούχα τους μετά από ένα δύσκολο περιστατικό . Οι εργαζόμενοι δηλαδή μόνοι τους προσπαθούν να καλύψουν την ανυπαρξία των δομών του ΕΚΑΒ που για μια ακόμη φορά οι αρμόδιοι σφυρίζουν αδιάφορα.
Ζητάμε άμεσα να γίνει από τους Διευθυντές των Παραρτημάτων καταγραφή όλων των προβλημάτων που υπάρχουν για τις στεγάσεις των Διασωστών και να σταλούν στην Διοίκηση του ΕΚΑΒ για να ενεργοποιηθούν άμεσα οι Τεχνικές Υπηρεσίες . Επίσης θα πρέπει άμεσα να ελεγχθούν από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας Του ΕΚΑΒ όλες οι βάσεις του ΕΚΑΒ πανελλαδικά για την προϋπόθεση τήρησης των προβλεπόμενων για την Υγεία & Ασφάλεια των Εργαζομένων .

  • Άμεση προσθήκη της Ειδικότητας Διασώστη Πλήρωμα Ασθενοφόρου στον Τομέα Υγείας του Νέου Προσοντολογίου .
Αναμένουμε την υλοποίηση της προφορικής δέσμευσης της Ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας για την διόρθωση των παραπάνω και την εξάλειψη της απαράδεκτης αυτής παράληψης. Πρέπει άμεσα η Διοίκηση του ΕΚΑΒ να αποστείλει ανάλογη εισήγηση στα Αρμόδια Υπουργεία που να τονίζεται εμφατικά η δυσλειτουργία που θα δημιουργηθεί στην Υπηρεσίας εάν δεν προχωρήσει η παραπάνω προσθήκη
Άμεση έναρξη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος ΕΣΠΑ για τους Διασώστες Πληρώματα Ασθενοφόρου , όπως αυτό προβλέπεται στις ανάλογες αποφάσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών του κράτους

  • Εκπαιδευτική και Επαγγελματική Αναβάθμιση της Ειδικότητας Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου σε Ανώτερο και Ανώτατο Επίπεδο
Τα τελευταία χρόνια μόνοι ως εργαζόμενοι και ως συλλογικά όργανα προσπαθούμε για τα αυτονόητα. Προσπαθούμε να πείσουμε τις Δομημένες Υπηρεσίες του κράτους μας ότι πρέπει να γίνει η Εκπαιδευτική Αναβάθμιση των Διασωστών σε Ανώτερο και Ανώτατο Επίπεδο . Πρέπει δηλαδή επιτέλους τα αναβαθμισμένα επαγγελματικά δικαιώματα των Διασωστών όπως αυτά ορίζονται από το Π.Δ 62, ΦΕΚ 70 Α΄ / 22-3-2007 να ενταχθούν στο επίπεδο που είναι Πανευρωπαϊκά , στο επίπεδο δηλαδή της Π.Ε εκπαίδευσης.
Αναρωτιόμαστε λοιπόν πια είναι η στάση της Διοίκησης μας και του Υπουργείου Υγειάς , συμφωνούν με την παραπάνω αναβάθμιση και εάν ναι τι έχουν κάνει μέχρι σήμερα γι αυτό ;
Ζητάμε τη στήριξη της Διοίκησης του ΕΚΑΒ και την αποστολή στα αρμόδια υπουργεία σχετικών εισηγήσεων για την εκπαιδευτική αναβάθμιση των Διασωστών του ΕΚΑΒ

  • Άμεση αύξηση των μισθών όλων των Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ και έναρξη συζήτησης για τη δημιουργία ειδικού μισθολογίου και ειδικού συνταξιοδοτικού για τους Εργαζόμενους στην Υπηρεσία Εκτάκτου Ανάγκης όπως είναι το ΕΚΑΒ .
Είναι τουλάχιστον οξύμωρο σήμερα εν έτη 2023 να λειτουργούμε και να προσπαθήσουμε να ζήσουμε τις οικογένειες μας με τους μισθούς του 2015 και τόσο η κυβέρνηση όσο και οι πρωτεργάτες του (Ν. 4354/2015) που πάγωσε την μισθολογική εξέλιξη να σφυρίζουν αδιάφορα .
Ζητάμε άμεση αύξηση των μισθών όλων των εργαζομένων του ΕΚΑΒ και το ξεπάγωμα όλων των μισθολογικών εξελίξεων με αναδρομική ισχύει από το 2010  • Άμεση προκήρυξη προσλήψεων για το ΕΚΑΒ που να καλύπτει όλες τις ανάγκες για την ομαλή κάλυψη της επείγουσας προνοσοκομιακής Περίθαλψης και φροντίδας στην Ελλάδα

  1. Αλλαγή των Συμβάσεων όλων των Επικουρικών Συναδέλφων που Εργάζονται στο ΕΚΑΒ σε μόνιμους . Πρέπει επιτέλους να σταματήσει η ομηρία εργαζομένων στο ΕΚΑΒΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο