ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία καταχώρησης (06/06/2011)Κε Υπουργέ,

στο άρθρο 1 του Π.Δ. 62/ 22-3-2007 (ΦΕΚ 70 Α) αναφέρεται, «Στους κατόχους Διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, της ειδικότητας «Διασώστης--Πλήρωμα Ασθενοφόρου» χορηγείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Διασώστη-Πληρώματος Ασθενοφόρου».

Επίσης στο άρθρο 6 παρ.1 του ίδιου Π.Δ. αναφέρεται, «η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος των κατόχων Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης του ν.2009/1992, της ειδικότητας «Διασώστης—Πλήρωμα Ασθενοφόρου» χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ακόμη στο άρθρο 6 παρ. 3 του ίδιου Π.Δ. αναφέρεται, «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της εν λόγω άδειας».

Μετά τα παραπάνω σας παρακαλούμε να προχωρήσετε στον καθορισμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών, προκειμένου να μπορέσουν οι Διασώστες του ΕΚΑΒ, να προχωρήσουν στην απόκτηση της παραπάνω άδειας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων   ΚΟΙΝ: Γεν. Γραμματέα Υπουργείου

          ΜΕ ΤΙΜΗ                                κ. Πολύζο Νικόλαο  

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΠείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο