ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ

Ημερομηνία καταχώρησης (21/10/2011)ΔΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ (ΚΑΤΑΤΑΞΗ)

 

ΕΤΗ ΥΠΗΡ

 

ΒΑΘΜΟΣ

 

Μ.Κ

ΒΑΣΙΚΟΣ

ΜΙΣΘΟΣ

 

ΒΑΘΜΟΣ

 

Μ.Κ

ΒΑΣΙΚΟΣ

ΜΙΣΘΟΣ

1

ΣΤ’

1

858

ΣΤ’

1

858

2

ΣΤ’

1

858

ΣΤ’

1

858

3

Ε’

1

944

ΣΤ’

1

858

 

4

 

Ε’

 

1

 

944

 

Ε’

 

1

   944

 (3 έτη και άνω)

5

Ε’

2

963

Ε’

1

944

6

Ε’

2

963

Ε’

2

963

7

Ε’

3

982

Ε’

2

963

8

Ε’

3

982

Ε’

3

982

9

Δ’

1

1086

Ε’

3

982

10

Δ’

1

1086

Ε’

3

982

11

Δ’

2

1108

Ε’

3

982

 

12

 

Δ’

 

2

 

1108

 

Δ’

 

1

1086

(11 έτη και άνω)

13

Δ’

3

1130

Δ’

1

1086

14

Δ’

3

1130

Δ’

2

1108

15

Γ’

1

1249

Δ’

2

1108

16

Γ’

1

1249

Δ’

3

1130

17

Γ’

2

1274

Δ’

3

1130

18

Γ’

2

1274

Δ’

4

1153

19

Γ’

3

1299

Δ’

4

1153

 

20

 

Γ’

 

3

 

1299

 

Γ’

 

1

1249

(19 έτη και άνω)

21

Β’

1

1499

Γ’

1

1249

22

Β’

1

1499

Γ’

2

1274

23

Β’

1

1499

Γ’

2

1274

24

Β’

2

1529

Γ’

3

1299

25

Β’

2

1529

Γ’

3

1299

26

Β’

2

1529

Γ’

4

1325

27

Β’

3

1560

Γ’

4

1325

28

Β’

3

1560

Γ’

5

1352

29

Β’

3

1560

Γ’

5

1352

 

30

 

Β’

 

4

 

1591

 

Β’

 

1

1499

(29 έτη και άνω)

31

Β’

4

1591

Β’

1

1499

32

Β’

4

1591

Β’

1

1499

33

Β’

5

1623

Β’

2

1529

34

Β’

5

1623

Β’

2

1529

35

Β’

5

1623

Β’

2

1529

36

Β’

6

1655

Β’

3

1560

37

Β’

6

1655

Β’

3

1560

38

Β’

6

1655

Β’

3

1560

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ (ΚΑΤΑΤΑΞΗ)

ΕΤΗ ΥΠΗΡ

 

ΒΑΘΜΟΣ

 

Μ.Κ

ΒΑΣΙΚΟΣ

ΜΙΣΘΟΣ

 

ΒΑΘΜΟΣ

 

Μ.Κ

ΒΑΣΙΚΟΣ

ΜΙΣΘΟΣ

1

ΣΤ’

1

1037

ΣΤ’

1

1037

2

ΣΤ’

1

1037

ΣΤ’

1

1037

3

Ε’

1

1141

ΣΤ’

1

1037

 

4

 

Ε’

 

1

 

1141

 

Ε’

 

1

1141 (3 έτη και άνω)

5

Ε’

2

1164

Ε’

1

1141

6

Ε’

2

1164

Ε’

2

1164

7

Δ’

1

1312

Ε’

2

1164

8

Δ’

1

1312

Ε’

2

1164

9

Δ’

2

1338

Ε’

2

1164

 

10

 

Δ’

 

2

 

1338

 

Δ’

 

1

1312 (9 έτη και άνω)

11

Γ’

1

1509

Δ’

1

1312

12

Γ’

1

1509

Δ’

2

1338

13

Γ’

2

1539

Δ’

2

1338

14

Γ’

2

1539

Δ’

3

1365

15

Β’

1

1811

Δ’

3

1365

 

16

 

Β’

 

1

 

1811

 

Γ’

 

1

1509 (15 έτη και άνω)

17

Β’

1

1811

Γ’

1

1509

18

Β’

2

1847

Γ’

2

1539

19

Β’

2

1847

Γ’

2

1539

20

Β’

2

1847

Γ’

3

1570

21

Α’

1

1992

Γ’

3

1570

22

Α’

1

1992

Γ’

4

1601

23

Α’

1

1992

Γ’

4

1601

24

Α’

2

2032

Γ’

4

1601

25

Α’

2

2032

Γ’

4

1601

 

 

26

 

 

Α’

 

 

2

 

 

2032

 

Β’

ή

Α’

 

 

1

1811*ή 1992* (25 έτη και άνω)

 

27

 

Α’

 

3

 

2073

        Β’

        ή

 Α’

 

1

1811*ή 1992*

 

28

 

Α’

 

3

 

2073

       Β’

       ή

Α’

 

1

1811*

ή

1992*

 

 

29

 

Α’

 

3

 

2073

Β’

ή

        Α’

 

2

 1847*

ή      2032*

 

30

 

Α’

 

4

 

2114

          Β’

          ή

  Α’

 

2

1847* ή 2032*

 

31

 

Α’

 

4

 

2114

         Β’

         ή

Α’

 

2

1847* ή 2032*

 

32

 

Α’

 

4

 

2114

        Β’

        ή

Α’

 

3

1884* ή 2073*

 

33

 

Α’

 

5

 

2156

        Β’

        ή

       Α’

 

3

1884* ή 2073*

 

34

 

Α’

 

5

 

2156

        Β’

        ή

       Α’

 

3

1884* ή 2073*

 

35

 

Α’

 

5

 

2156

        Β’

        ή

Α’

 

4

1922* ή 2114*

 

36

 

Α’

 

6

 

2199

 

        Β’

        ή

Α’

 

4

1922* ή 2114*

 

37

 

Α’

 

6

 

2199

        Β’

        ή

Α’

 

4

1922* ή 2114*

 

38

 

Α’

 

6

 

2199

        Β’

        ή

Α’

 

5

2030* ή 2156*

 

*Ανάλογα με το βαθμό κατάταξης. Στο Α’ βαθμό κατατάσσονται μετά από κρίση το 20% των κρινόμενων υπαλλήλων

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ (ΚΑΤΑΤΑΞΗ)

ΕΤΗ ΥΠΗΡ

 

ΒΑΘΜΟΣ

 

Μ.Κ

ΒΑΣΙΚΟΣ

ΜΙΣΘΟΣ

 

ΒΑΘΜΟΣ

 

Μ.Κ

ΒΑΣΙΚΟΣ

ΜΙΣΘΟΣ

1

ΣΤ’

1

1092

ΣΤ’

1

1092

2

ΣΤ’

1

1092

ΣΤ’

1

1092

3

Ε’

1

1201

ΣΤ’

1

1092

 

4

 

Ε’

 

1

 

1201

 

Ε’

 

1

1201 (3 έτη και άνω)

5

Ε’

2

1225

Ε’

1

1201

6

Ε’

2

1225

Ε’

2

1225

7

Δ’

1

1381

Ε’

2

1225

8

Δ’

1

1381

Ε’

2

1225

9

Δ’

2

1409

Ε’

2

1225

 

10

 

Δ’

 

2

 

1409

 

Δ’

 

1

1381 (9 έτη και άνω)

11

Γ’

1

1588

Δ’

1

1381

12

Γ’

1

1588

Δ’

2

1409

13

Γ’

2

1620

Δ’

2

1409

14

Γ’

2

1620

Δ’

3

1437

15

Β’

1

1906

Δ’

3

1437

 

16

 

Β’

 

1

 

1906

 

Γ’

 

1

1588 (15 έτη και άνω)

17

Β’

1

1906

Γ’

1

1588

18

Β’

2

1944

Γ’

2

1620

19

Α’

1

2097

Γ’

2

1620

20

Α’

1

2097

Γ’

3

1652

21

Α’

1

2097

Γ’

3

1652

22

Α’

2

2139

Γ’

4

1685

23

Α’

2

2139

Γ’

4

1685

 

 

24

 

 

Α’

 

 

2

 

 

2139

 

 Β’

 ή

 Α’

 

 

1

1906* ή 2097* (23 έτη και άνω)

 

25

 

Α’

 

3

 

2182

Β’

ή

Α’

 

1

1906* ή 2097*

 

26

 

Α’

 

3

 

2182

Β’

ή

Α’

 

1

1906*ή 2077*

27

Α’

3

2182

Β’

ή

        Α’

 

2

 1944*

     ή

2139*

 

28

 

Α’

 

4

 

2226

Β’

ή

       Α’

 

2

1944*ή 2139*

 

29

 

Α’

 

4

 

2226

Β’

ή

       Α’

 

2

1944* ή 2139*

 

30

 

Α’

 

4

 

2226

Β’

ή

       Α’

 

3

1983* ή 2182*

 

31

 

Α’

 

5

 

2271

Β’

ή

        Α’

 

3

1983* ή 2182*

 

 

*Ανάλογα με το βαθμό κατάταξης. Στο Α’ βαθμό κατατάσσονται μετά από κρίση το 20% των κρινόμενων υπαλλήλων

 

 

 

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

500€

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΣΧΑ

250€

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

250€

 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΓΑΜΟΥ

    0€

1Ο ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ

   50€

2Ο ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ

+ 20€

3Ο ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ

+ 50€

 

 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 700€

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 400€

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

250€

 

*Στα στελέχη των Ν.Π.Δ.Δ. είναι το 75%.

 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

μέχρι 150€

Οι όροι και προϋποθέσεις καθορίζονται με κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργού Οικονομικών και αρμόδιου Υπουργού

 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΜΕΘΩΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

100€

 

 

ΚΙΝΗΤΡΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ

 

Επίτευξη της υπηρεσιακής μονάδας πάνω από 80% του πιστοποιημένου στόχου, το ΚΕΣ καθορίζεται στο 3%, του συνολικού μισθολογικού κόστους του προηγούμενου έτους ανά φορέα ή υπουργείο.

Το ποσό είναι μέχρι 10% του ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ εφόσον ο υπάλληλος πέτυχε το στόχο έως 90% και 25% του ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ εφόσον πέτυχε το στόχο από 90% και πάνω.

Εάν η εκτιμώμενη δαπάνη υπερβαίνει το 3% του συνολικού Μισθολογικού κόστους καταβάλλεται στους υπαλλήλους που προηγούνται στην αξιολόγηση.

 

 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

          ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ορίζεται στο 1/280 του ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ.

          Στην καθ’ υπέρβαση εργασία οι ώρες των νυκτερινών, Κυριακών, εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορούν να υπερβαίνουν (16) ώρες το μήνα.

1.     ΥΠΕΡΩΡΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ μέχρι 22η ώρα ίση με ωρομίσθιο

2.     ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 22η ώρα έως 6η ώρα πρωινή πέραν της υποχρεωτικής, είναι το ωρομίσθιο αυξημένο κατά 15%.

Για εργασία ΗΜΕΡΗΣΙΑ ή ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν την υποχρεωτική

3.     Η  6η  ώρα πρωινή μέχρι 22η ώρα είναι ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά 25%

4.     Η 22η ώρα μέχρι 6η ώρα πρωινή είναι ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά 30%

5.     Η εργασία νυχτερινή προς συμπλήρωση του ωραρίου είναι το 45% του ωρομισθίου

6.     Εργασία νυχτερινή – ημερήσια, Κυριακών και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών που παρέχεται για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας ίση με το 60% του ωρομισθίου

7.     Για το προσωπικό των υπηρεσιών που λειτουργούν σε 24ωρη λειτουργία η ωριαία αμοιβή των περιπτώσεων 2,3,4,5,6,7, προσαυξάνονται 15%

 

 

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

·         Από ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ βαθμό ΣΤ’ στο βαθμό Ε’ μέχρι 100% των κρινόμενων υπαλλήλων

·         Από ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ βαθμό Ε’ στο βαθμό Δ’ μέχρι 90% των κρινόμενων υπαλλήλων

·         Από ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ βαθμό Δ’ στο βαθμό Γ’ μέχρι 80% των κρινόμενων υπαλλήλων

·         Από ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ βαθμό Γ’ στο βαθμό Β’ μέχρι 60% των κρινόμενων υπαλλήλων

·         Από ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ βαθμό Β’ στο βαθμό Α’ μέχρι 20% των κρινόμενων υπαλλήλων

 

 

 

 

Εάν προκύπτει ΑΥΞΗΣΗ των αποδοχών:

 

·        Έως 50€ χορηγείτε άμεσα

 

·        Μεγαλύτερη των 50€ και έως 100€ χορηγείτε σε διάστημα δύο ετών

 

·        Και μεγαλύτερη των 100€ χορηγείτε σε διάστημα τριών ετών

 

 

Εάν προκύπτει ΜΕΙΩΣΗ των αποδοχών:

 

·        Μεγαλύτερη του 30% των συνολικών αποδοχών. Το 30% αυτού καταβάλετε άμεσα με την ψήφιση του νόμου. Η υπερβάλλουσα μείωση καταβάλετε σε χρονικό διάστημα δύο ετών από το τέλος του πρώτου έτους εφαρμογής.

 

·        Μικρότερη του 30% των συνολικών αποδοχών καταβάλετε άμεσα.

 

 Πείτε μας τη γνώμη σας


Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο