Εισήγηση Για Την Εναρμόνιση Της Αξιολόγηση Μας Ως Εργαζομενοι Σε Υπηρεσια Εκτακτου Αναγκης

Ημερομηνία καταχώρησης (15/07/2015)

Εισήγηση της Πανελλήνια Ομοσπονδίας Προσωπικού ΕΚΑΒ Για την Δημόσια Διαβούλευση στο  σχέδιο νόμου «Αξιοκρατία, συμμετοχή και αποτελεσματικότητα στην διοίκηση» Η  Εισήγηση ... περισσότερα


Πείτε μας τη γνώμη σαςΤο Προτεινόμενο φύλλο Αξιολόγησης

Ημερομηνία καταχώρησης (15/07/2015)

Εισήγηση της Πανελλήνια Ομοσπονδίας Προσωπικού ΕΚΑΒ Το φύλλο Αξιολόγησης ... περισσότερα


Πείτε μας τη γνώμη σαςχορήγησης βεβαίωσης άσκησης Επαγγέλματος

Ημερομηνία καταχώρησης (20/07/2015)

Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης άσκησης Επαγγέλματος στην ειδικότητα «Διασώστης− Πλήρωμα Ασθενοφόρου». κατεβάστε το φεκ  ... περισσότερα


Πείτε μας τη γνώμη σαςΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΜΑΙΟΥ 2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΑΒ

Ημερομηνία καταχώρησης (27/07/2015)

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Εγκρίνουµε τη δέσµευση πίστωσης συνολικού ύψους ένα εκατοµµύριο επτακόσιες εβδοµήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια δέκα έξι Ευρώ και τριάντα τέσσερα Λεπτά (1. 776. 416,34 €) για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του ... περισσότερα


Πείτε μας τη γνώμη σαςΗ πρώτη Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Διασώστη-Πληρώματος,

Ημερομηνία καταχώρησης (28/07/2015)

Η πρώτη Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Διασώστη-Πληρώματος,κατεβάστε την βεβαίωση  (αναγγελία) που πρέπει να παραλάβετε απο τις περιφέρειες  ... περισσότερα


Πείτε μας τη γνώμη σαςΥπόδειγμα ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για την Αδεια Ασκήσεως

Ημερομηνία καταχώρησης (29/07/2015)

κατεβάστε το Υπόδειγμα που πρέπει να έχουν όλες οι περιφέρειες  ... περισσότερα


Πείτε μας τη γνώμη σαςΔιαδικασία Έκδοσης Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος

Ημερομηνία καταχώρησης (30/07/2015)

Διαδικασία Έκδοσης Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος «Διασώστη Πλήρωμα Ασθενοφόρου»   Συνάδελφοι όπως γνωρίζετε έχουν ήδη ξεκινήσει οι αιτήσεις στις κατά τόπους περιφέρειες για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος .   Η διαδικασία είναι η ... περισσότερα


Πείτε μας τη γνώμη σαςΈκδοση κατακυρωτικής απόφασης για την προµήθεια 90 ασθενοφόρων

Ημερομηνία καταχώρησης (31/07/2015)

Έκδοση κατακυρωτικής απόφασης για την προμήθεια 90 ασθενοφόρων στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου, Ηπείρου,  ∆υτικής  Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου»Εγκρίνει την κατακύρωση της ... περισσότερα


Πείτε μας τη γνώμη σας

Τελευταία Νέα

ΣύνδεσμοιΑρχείο